Kakovost sadja in zelenjave

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Pošiljke svežega sadja in zelenjave, ki se uvažajo iz tretjih držav, morajo biti skladne s tržnimi standardi ali drugimi standardi, ki so jim vsaj enakovredni.

Izvedbena uredba 543/2011 predpisuje splošne in posebne tržne standarde za uvoz svežega sadja in zelenjave. Po posebnih tržnih standardih se preverjajo: jabolka, agrumi, kivi, breskve, nektarine, hruške, jagode, paprika, namizno grozdje, paradižnik, solata, kodrolistna endivja in endivja eskariol. Za banane s tarifno oznako KN 0803 00, razen rajskih smokev in banan, namenjenih predelavi, je predpisan pregled po posebnih tržnih standardih v izvedbeni uredbi 1333/2011. Za vse druge vrste sadja in zelenjave veljajo splošni tržni standardi.

Skladnost s tržnimi standardi se ne zahteva za sadje in zelenjavo, ki sta namenjena industrijski predelavi, živalski krmi ali drugi neživilski uporabi. Taka pošiljka mora biti jasno označena z besedami »namenjena za predelavo« ali »za živalsko krmo« ali katerim koli drugim ustreznim besedilom. Tudi za naslednje proizvode se ne zahteva, da so v skladu s tržnimi standardi: negojene gobe, kapre, grenke mandlje, oluščene mandlje, neoluščene lešnike, oluščene orehe, pinjole, pistacije, makadamijo, pekan, druge oreščke, posušene rajske smokve, posušene agrume, mešanice tropskih oreščkov, mešanice drugih oreščkov in žafran.

Pristojni organ za področje svežega sadja in zelenjave je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR).

Sveže sadje in zelenjavo, za katera se opravi nadzor kakovosti v skladu s posebnimi tržnimi standardi, mora pred  sprostitvijo v prost promet ali ob izvozu preveriti inšpektor UVHVVR. Pregled se opravi na mejnih vstopnih točkah EU (Luka Koper, Letališče Jožeta Pučnika in Pošta Ljubljana) ali drugih kontrolnih točkah (Ljubljana, Obrežje, Sežana, Celje in Maribor). Carinski organ sprosti pošiljko v prosti promet na podlagi Potrdila o skladnosti s tržnimi standardi EU, ki se uporablja za sveže sadje in zelenjavo in je v Prilogi III izvedbene uredbe 543/2011 ali v primeru banan v prilogi IIizvedbene uredbe 1333/2011. Če carinski organ pri pregledu ugotovi neskladja, o tem obvesti pristojni območni urad UVHVVR.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011, z dne 7. junija 2011, o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadje in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1333/2011, z dne 19. decembra 2011, o določitvi tržnih standardov za banane, pravil za preverjanje skladnosti s temi tržnimi standardi in zahtev za obvestila v sektorju banan
  • Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 17. decembra 2013, o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007

Slovenska zakonodaja

Zakoni

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH