Fitofarmacevtska sredstva (FFS)

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Fitofarmacevtska sredstva so pripravki, ki se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred povzročitelji bolezni in pred plevelom. Uvoz fitofarmacevtskih sredstev je dovoljen v njihovi končni obliki, to je v manjših pakiranjih, namenjenih direktni dostavi na police trgovin in v taki obliki tudi registriranih za namen prodaje. V Republiki Sloveniji se smejo dajati v promet in uporabljati le pri nas registrirana oziroma dovoljena fitofarmacevtska sredstva. Promet s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi , opravljajo le pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so vpisane v register pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR).

Vnos fitofarmacevtskih sredstev na carinsko območje EU je dovoljen le preko določenih vstopnih mest ali drugih pooblaščenih mest. Pred sprostitvijo v prost promet mora uvoznik ali njegov zastopnik obvestiti pristojnega inšpektorja UVHVVR, ki opravi pregled. Dokler inšpektor UVHVVR ne dovoli njihovega vnosa na carinsko območje EU, jih carinski organi ne smejo prepustiti v carinsko dovoljeno rabo ali uporabo. V primeru odkritja pošiljke, ki je še ni preveril inšpektor UVHVVR, obvestijo pristojni območni urad UVHVVR. Le na podlagi odobritve urada UVHVVR lahko tako pošiljko prepustijo v carinsko dovoljeno rabo ali uporabo.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH