Blago z dvojno rabo

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Blago z dvojno rabo predstavlja blago, programsko opremo in tehnologijo z dvojno rabo, ki se lahko uporablja v civilne in tudi v vojaške namene, vključuje pa tudi vse blago, ki se lahko uporabi tako za neeksplozivno uporabo kot tudi za kakršno koli uporabo pri izdelavi jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav. Blago z dvojno rabo je civilno blago in praviloma namenjeno v namene civilne uporabe, zaradi svojih lastnosti ali  tehničnih karakteristik pa se lahko uporabi tudi v vojaške namene.

Nekaj primerov blaga z dvojno rabo: obdelovani stroji, ventili, gravimetri, posebne zlitine, nekatere kemikalije, zaščitna in opozorilna oprema, laserji, tekočine in maziva, nekateri ležaji, elektronske komponente in posebej zanje izdelane komponente, programska oprema itd.

Fizična ali pravna oseba mora predhodno pridobiti dovoljenje, če želi izvoziti blago z dvojno rabo iz Priloge I ali prenesti blago z dvojno rabo iz Priloge IV Uredba (EU) 2021/821 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo (prenovitev). Prav tako mora oseba pridobiti predhodno dovoljenje za posredovanje blaga z dvojno rabo iz Priloge I med dvema tretjima državama ter za zagotavljanje tehnične pomoči, kadar so za to izpolnjeni določeni pogoji. Dovoljenje je prav tako potrebno za izvoz blaga z dvojno rabo, ki ni našteto v Prilogi I, če so izpolnjeni določeni pogoji (t.i. vseobsegajočo klavzula), skladno s 4. členom uredbe.

Finančna Uprava Republike Slovenije nadzira izvoz, prenos v carinskem območju Evropske unije, posredovanje in tranzita blaga z dvojno rabo ter zagotavljanje tehnične pomoči.

Vse informacije o zakonodaji, ki vzpostavlja režim nadzora nad izvozom blaga z dvojno rabo, seznam blaga z dvojno rabo in informacije o postopku pridobivanja izvoznega dovoljenja so na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH