Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Storitve in obrazci

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Obvestilo glede carinjenja in komuniciranja zaradi možnosti omejevanja širjenja »korona virusa – COVID-19«

Z namenom, da čim bolj omejimo možnost širjenja »korona virusa – COVID-19«, do preklica uvajamo ukrepe poslovanja s carinskimi zavezanci, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

Carinjenje

Obveščamo vas, da se carinjenje lahko izvaja, pri čemer priporočamo, da gospodarski subjekti v največji možni meri uporabljajo poenostavljene carinske postopke.

V primeru, da bo potrebno opraviti carinsko kontrolo, je treba delovati samozaščitno. Cariniki bodo pri izvajanju carinskih kontrol uporabljali zaščitno opremo.

Komuniciranje

Če potrebujete za izvedbo carinskega postopka informacijo s strani uslužbenca Finančne uprave, pokličite na telefonsko številko centrale finančnega urada. Objavljene so na spletni strani FURS.

Za splošne informacije o izvajanju carinskih formalnosti lahko pošljete vprašanje tudi na Generalni finančni urad na naslov gfu.fu(at)gov.si ali na naslov Matjaz.Trost(at)gov.si. Za splošne informacije s področja trošarin in okoljskih dajatev pa na naslov trosarine.fu(at)gov.si

nazaj nadaljuj na strani

Kontaktna skupina predstavnikov za gospodarstvo (KSG) za področje carine, trošarin in okoljskih dajatev

V skladu s členom 14 (2) CZU carinski organi vzdržujejo reden dialog z gospodarskimi subjekti in drugimi organi, vključenimi v mednarodno blagovno menjavo. Spodbujajo preglednost, tako da dajo carinsko zakonodajo, splošne upravne odločitve in obrazce za zahtevke prosto na razpolago, in sicer – kadar je to izvedljivo – brezplačno in z objavo na spletnih straneh. KSG predstavlja glavni forum za medsebojno izmenjavo mnenj med gospodarskimi subjekti in FURS na področju carine, trošarin in okoljskih dajatev, zlasti v zvezi s:

  • pripravo navodil in pojasnil za področje carine, trošarin in okoljskih dajatev;
  • pripravo novih informacijskih rešitev, trošarin in okoljskih dajatev;
  • zakonodajnimi novostmi s področij carine;
  • izvajanjem carinske, trošarinske in okoljske zakonodaje.

Odprti dialog zagotavlja, da se pri pripravi predlogov navodil in pojasnil upoštevajo mnenja zainteresiranih strani gospodarstva, ter dosega najboljše delovanje FURS v skladu s potrebami gospodarstva. Osnutki navodil in pojasnil s področja carine, trošarin in okoljskih dajatev se redno objavijo na spletni strani FURS skupaj z obrazcem za pripombe, na podlagi katerega lahko zainteresirani člani KSG in druge zainteresirane stranke podajajo pripombe. Poleg navedenega lahko člani KSG razpravljajo, analizirajo in po potrebi podajo svoje mnenje v pisni obliki na druga carinska in trošarinska vprašanja, ki so zanimiva za gospodarske subjekte.

Zainteresirani gospodarski subjekti lahko imenujejo dva predstavnika (enega polnopravnega člana in enega namestnika). Svoje prijave oddajte na priloženem obrazcu po elektronski pošti na naslov gfu.fu(at)gov.si.

Na tej strani so dostopna odprta in zaprta posvetovanja za gospodarstvo za področje carine, trošarin in okoljskih dajatev.

Odprta posvetovanja

  
Trenutno ni odprto nobeno posvetovanje.