Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO)

Življenjski in poslovni dogodki

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO)

Podelitve statusa AEOC za družbo Kovinoplastika Lož d.o.o.

Podelitev dovoljenja AEOC – carinske poenostavitve na podlagi katerih je imetnik dovoljenja upravičen do določenih poenostavitev, predvidenih v skladu s carinsko zakonodajo, je potekalo na Finančnem uradu Ljubljana dne 5.11.2019. Dovoljenje je podelil direktor urada Zlatko Alibegović, prisotna predstavnika družbe g.Borut Flander – direktor in ga. Meta Ravšelj – odgovorna oseba za carinske zadeve.

Družba Kovinoplastike Lož d.o.o. se ukvarja s kovinsko predelovalno dejavnostjo. Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo s tremi profitnimi centri, sektorji in s številnimi hčerinskimi podjetji doma in v tujini, danes v lasti KJK Fund II, ki ima sedež v Luxemburgu. Razvijajo, proizvajajo in tržijo stavbno okovje, komponente, pomivalna korita in orodja za preoblikovanje pločevine. Organizirani so v treh profitnih centrih: PC Okovje, PC Inox, PC Orodjarna na lokaciji Lož in na lokaciji Unec, kjer je locirano skladišče gotovih izdelkov PC Inox. Družba se trudi za kakovostno poslovanje, usklajeno z mednarodnimi standardi kakovosti ISO 9001, IATF 16949 in ISO 14001– sistem ravnanja z okoljem, kar dokazuje njihovo ozaveščenost in odgovornost do okolja. V dobavni verigi družba nastopa kot proizvajalec, izvoznik, in uvoznik. Družba v zadevah carinskega zastopanja nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Namen AEO programa Evropske unije je izboljšati varnost na zunanjih mejah Unije in hkrati pospešiti pretok blaga s poenostavljenimi postopki in uporabo informacijske tehnologije. Status AEO tako prinaša gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol glede varstva in varnosti in/ali poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi. Program AEO Evropske unije je del svetovne pobude, da se zagotovi varnost celotne dobavne verige.

Zahtevek za AEO obravnava Finančni urad Ljubljana, ki je v Sloveniji pristojen za izdajo potrdil AEO.

Za pridobitev dovoljenja AEO in nekaterih drugih carinskih dovoljenj je potrebno izpolniti pogoj praktičnega standarda usposobljenosti oziroma poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti.

Podatki o imetnikih dovoljenja AEO in splošne informacije v zvezi z AEO so objavljene na spletni strani Evropske Komisije DG TAXUD. AEO Compact Model in AEO e-knjiga sta pripomočka, ki sta namenjena podjetjem in carinskim organom za lažje razumevanje ocene tveganja pri pretoku blaga in koncepta AEO na splošno.

Od 1. oktobra 2019 se za vnos elektronskih zahtevkov za pridobitev dovoljenja za status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) uporablja EU harmoniziran portal za gospodarske subjekte (t.i. GTP). V okviru splošnega portala GTP je na voljo poseben portal eAEO (t.i. STP). Namen posebnega portala eAEO je izboljšava in pospešitev izmenjave informacij v zvezi z zahtevki in dovoljenji AEO. Podrobna navodila za prijavo v portal so na voljo v dokumentu Navodila za prijavo v evropski sistem – portal za gospodarske subjekte (GTP).

Zakonodaja

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.