Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO)

Življenjski in poslovni dogodki

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

Storitve in obrazci

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

E-STORITVE
pripomočki in programi

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO)

Podelitev potrdila AEO družbi AP LOGISTIKA

Na Finančnem uradu Novo mesto je direktor FU Novo mesto mag. Milan Kelher s sodelavci, dne 30. 10. 2018 izročil direktorju družbe AP LOGISTIKA d.o.o. iz Krškega Andreju Planincu dovoljenje o pridobljenem statusu pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO (Authorised Economic Operators). Podjetje ima status pooblaščenega gospodarskega subjekta AEOC (carinske poenostavitve). Podjetje deluje kot carinski zastopnik.

Za pridobitev statusa AEO morajo podjetja izpolnjevati predpisane pogoje in merila:

 • skladnost s carinsko in davčno zakonodajo;
 • sistemi za vodenje poslovnih in transportnih evidenc, ki omogočajo ustrezne carinske kontrole;
 • plačilna sposobnost;
 • varstveni in varnostni standardi.

Podjetja, ki pridobijo status AEO so deležni naslednjih ugodnosti:

 • pooblaščeni gospodarski subjekti so po svetu spoznani kot varni in zanesljivi poslovni partnerji v mednarodni trgovini;
 • prejmejo nižjo stopnjo tveganja v sistemu za analizo tveganja;
 • fizični pregledi in pregledi dokumentov se pri njih izvajajo redkeje kot pri ostalih gospodarskih subjektih;
 • če bo določen fizični pregled pošiljke, imajo prednost pred ostalimi;
 • podpisi različnih sporazumov o medsebojnem priznavanju statusov AEO med EU in partnerskimi državami jim lahko omogočijo hitrejši postopek tudi v tretjih državah;
 • manjše zahteve glede podatkov v izstopnih in vstopnih skupnih deklaracijah za imetnike statusa AEO – varstvo in varnost;
 • ugodnejši položaj pri uporabi poenostavljenih carinskih postopkov.

V Republiki Sloveniji ima pridobljen status AEO že 113 podjetij.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Namen AEO programa Evropske unije je izboljšati varnost na zunanjih mejah Unije in hkrati pospešiti pretok blaga s poenostavljenimi postopki in uporabo informacijske tehnologije. Status AEO tako prinaša gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol glede varstva in varnosti in/ali poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi. Program AEO Evropske unije je del svetovne pobude, da se zagotovi varnost celotne dobavne verige.

Zahtevek za AEO obravnava Finančni urad Ljubljana, ki je v Sloveniji pristojen za izdajo potrdil AEO.

Za pridobitev dovoljenja AEO in nekaterih drugih carinskih dovoljenj je potrebno izpolniti pogoj praktičnega standarda usposobljenosti oziroma poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti.

Podatki o imetnikih dovoljenja AEO in splošne informacije v zvezi z AEO so objavljene na spletni strani Evropske Komisije DG TAXUD. AEO Compact Model in AEO e-knjiga sta pripomočka, ki sta namenjena podjetjem in carinskim organom za lažje razumevanje ocene tveganja pri pretoku blaga in koncepta AEO na splošno.

Zakonodaja

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.