Merilo poklicne kvalifikacije

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Za pridobitev nekaterih carinskih dovoljenj je potrebno izpolniti pogoj praktičnega standarda usposobljenosti  oziroma poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti.

Šteje se, da je merilo iz  člena 39/d UCZ izpolnjeno, če  vložnik ali oseba, odgovorna za carinske zadeve vložnika:

  • izpolnjujeta pogoj praktične usposobljenosti (praktične izkušnje najmanj treh let v carinskih zadevah ali standard kakovosti v zvezi s carinskimi zadevami, ki ga je sprejel evropski organ za standardizacijo) ali
  • uspešno opravita usposabljanje s področja carinske zakonodaje, skladno in primerno glede na obseg njene vključenosti v carinske dejavnosti

S pridobitvijo potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju s področja carinske zakonodaje je izpolnjen pogoj poklicne kvalifikacije iz točke (d) 39. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije za pridobitev statusa AEO in nekaterih drugih carinskih dovoljenj.

Usposabljanje izvaja Finančna uprava Republike Slovenije in je za udeležence brezplačno.

Pravilnik o usposabljanju s področja carinske zakonodaje določa:

  • program usposabljanja s področja carinske zakonodaje in
  • obrazec potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju s področja carinske zakonodaje

Usposabljanja se lahko udeležijo tudi tisti, ki se ukvarjajo ali se nameravajo začeti ukvarjati z opravljanjem poslov zastopanja v carinskih zadevah, vendar pa udeležba na tem usposabljanju ni pogoj za opravljanje poslov zastopanja. Seznam načrtovanih usposabljanj.

Dodatna usposabljanja s področja carinske zakonodaje

Evropska Komisija je v podporo izvajanju nove carinske zakonodaje v sodelovanju s strokovnjaki iz držav članic EU razvila obširen program e-učenja v obliki e-modulov, ki so namenjeni tako gospodarskim subjektom, kot tudi carinskim uslužbencem.

Moduli so dostopni na spletni strani EK.

Navedeno usposabljanje preko e-modulov je prostovoljno in ni pogoj ali nadomestilo za pridobitev potrdila o opravljenem usposabljanju s področja carinske zakonodaje.

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH