Intrastat

Opis

Simbolična slika.
FURS

Intrastat je statistično raziskovanje o blagovni menjavi med državami članicami Evropske unije (EU), pri katerem se podatki mesečno zbirajo neposredno od podjetij (poročevalskih enot). V Sloveniji se je začel izvajati z vstopom Slovenije v EU (maja 2004), ko podatkov o blagovni menjavi Slovenije z EU zaradi odprave carinskih formalnosti in vzpostavitve prostega pretoka blaga pri trgovanju med Slovenijo in drugimi državami članicami EU ni bilo več mogoče pridobivati iz carinskih deklaracij.

Po vzoru organizacije intrastata v nekaterih državah članicah je Statistični urad Republike Slovenije (SURS) sklenil Sporazum o sodelovanju in delitvi dela v zvezi z Intrastatom s Carinsko upravo Republike Slovenije (CURS) (Uradni list RS, št. 45/2004). V skladu z Zakonom o državni statistiki ter srednjeročnim in letnim programom statističnih raziskovanj je v Sloveniji za Intrastat odgovoren Statistični urad Republike Slovenije (SURS). V okviru Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) podatke za Intrastat zbira in obdeluje Finančni urad Nova Gorica, Oddelek za Intrastatintrastat.fu(at)gov.si za vse poročevalske enote v Sloveniji.

Na spletišču Intrastat so objavljene informacije o tehničnih vidikih poročanja za Intrastat, dostop do spletne rešitve Intrastat (spletnega obrazca) in novice o novostih oziroma spremembah pri poročanju za Intrastat.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH