Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

e-Carina

Življenjski in poslovni dogodki

PREBIVALCI
fizične osebe

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| e-Carina

Dopolnitev sistema SIAES marec 2019

V mesecu marec 2019 bo izvedena dopolnitev slovenskega avtomatiziranega izvoznega sistema (SIAES) z elektronsko podporo procesu preverjanja izvozne deklaracije ter omogočeno elektronsko vlaganje in sprejem dopolnilne deklaracije tipa X, na podlagi predhodno vložene poenostavljene deklaracije tipa B v skladu s 166(1) členom CZU. Ustrezno bo podprta tudi spletna aplikacija e-Izvoz. Za razvijalce programske opreme se predvideva testiranje dopolnitev v mesecu februar 2019. Dodatne informacije o testiranju bodo predhodno objavljene na internetnih straneh FURS.

1. Proces preverjanja izvozne deklaracije

V proces preverjanja izvozne deklaracije bodo vključena sporočila:

 • IE 550 (sporočilo o ugotovitvah kontrole),
 • IE 554 (zahteva za prepustitev v izvoz),
 • IE 562 (zahtevek o prepustitvi v izvoz zavrnjen).

Katalog sporočil verzija 1.7 in xsd sheme verzija 1.7 so priloga k dopisu.

Kadar se po opravljenem preverjanju deklaracije in blaga ugotovi odstopanje od zahtevanega, carinik v sistemu vpiše ugotovitve preverjanja. Ima možnosti:

 • v primeru večjih neskladij bo v deklaraciji evidentiran rezultata kontrole B1 (neustrezno). Deklarant bo prejel sporočilo IE 551 (ni prepuščeno v izvoz);
 • v primeru manjših neskladij bo v deklaraciji evidentiran rezultat kontrole A4 (prepustitev). Deklaracija bo v stanju Z11 (v mirovanju). Proces bo dopolnjen s posredovanjem sporočila IE 550 (sporočilo o ugotovitvah kontrole) deklarantu, ki bo s tem obveščen o potrebnih popravkih.

S sporočilom IE 554 (zahteva za prepustitev v izvoz) deklarant posreduje odgovor ali se strinja/ne strinja z ugotovitvami preverjanja. Nepravilno pripravljeno sporočilo IE 554 (napečen sklic, neustrezno stanje deklaracije) bo zavrnjeno s sporočilom IE 562 (zahtevek o prepustitvi v izvoz zavrnjen).

Možnosti po pošiljanju sporočila IE 550:

 • v primeru, da deklarant ne odgovori na prejeto sporočilo IE 550, se carinik sam odloča o prepustitvi (rezultat preverjanja A4) oziroma ne prepustitvi pošiljke (rezultat preverjanja B1);
 • če bo deklarant poslal zahtevo za prepustitev IE 554, »Release requested«, z indikatorjem »0« (deklarant se ne strinja z ugotovitvami carine), bo deklaracija ostala v stanju A4 (mirovanje). Carinik se sam odloča o prepustitvi oziroma ne prepustitvi pošiljke v izvoz. V stanju mirovanja je možnost prejeti zahtevo za razveljavitev deklaracije (IE 514) in možna je tudi razveljavitev po uradni dolžnosti s strani carinskega organa;
 • deklarant bo lahko, za deklaracijo v stanju Z11, v sistem posredoval sporočilo IE 513 (dopolnitev/popravek izvozne deklaracije), v katerem bo upošteval ugotovitve kontrole iz prejetega sporočila IE 550. Po prejemu IE 513 bo deklaracija v sistemu prešla iz stanja Z11 v stanje Z03 (sprejeto). Carinik se bo ponovno odločal za preverjanje/ne preverjanje deklaracije;
 • v kolikor deklarant pošlje zahtevo za prepustitev  v izvoz (IE 554), »Release requested«, z indikatorjem »1« (deklarant se strinja z ugotovitvami carine), bo carinik v sistemu izvedel potrebne spremembe in prepustil deklaracijo v izvoz z rezultatom preverjanja  A4 (prepustitev).

2. Elektronsko vlaganje in sprejem dopolnilne deklaracije tipa X

Elektronsko vložena dopolnilna carinska deklaracija tipa X mora imeti izpolnjeno MRN številko in v polju R1P2 oznako 'X'. Za poslano dopolnilno carinsko deklaracijo, mora obstajati predhodna poenostavljena carinska deklaracija (MRN številka in oznaka postopka 'B') v stanju Z08 (Prepuščeno). V primeru, ko je dopolnilna deklaracija vložena elektronsko, se v SIAES zapiše kot nova verzija deklaracije.

 

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Finančna uprava RS nudi na področju elektronskega poslovanja (carine, trošarine in okoljske dajatve) pravnim in fizičnim osebam dostop do sistema eCarina, ki omogoča uporabo nekaterih aplikacij ali izmenjavo elektronskih sporočil s pomočjo programske opreme pravnih ali fizičnih oseb. Poslovni procesi in specifikacije posameznih sistemov za ponudnike programske opreme so podani v podrobnejših opisih na tej strani.

Na portalu eCarina je možnost uporabe naslednjih brezplačnih aplikacij:

 • Pooblastila (urejanje podatkov o subjektih, pooblaščencih, uporabnikih in njihovih pravicah uporabe aplikacij oz. posameznih področij elektronskega poslovanja)
 • eIzvoz (možnost vlaganja izvozne carinske deklaracije, pregled vloženih deklaracij, tiskanje SIL, prejem potrditve izstopa blaga)
 • TARIC3 (nomenklatura, uvoz/izvoz, meursing, uredbe, protidamping/izravnalne dajatve, računsko – kontrolni modul, trendi tarifnih kvot SKP)
 • E-TROD (prijava zavezanca za področje trošarin in okoljskih dajatev, predložitev obračunov trošarine in obračunov s področja okoljskih dajatev, predložitev napovedi prejema trošarinskih izdelkov in napovedi odpreme trošarinskih izdelkov ter predložitev zahtevka za vračilo trošarine in zahtevka za vračilo okoljske dajatve)
 • EMCS (predložitev in potrditev elektronskega trošarinskega dokumenta)
 • eIzvršbe (pošiljanje predlogov za izvršbo)
 • Vpogled v instrumente zavarovanja (splošnih carinskih, trošarinskih in tranzitnih)
 • EU portal za področje carinskih dovoljenj (navodila za prijavo v evropski sistem carinskih odločb - CDS)
 • EU portal za gospodarske subjekte (navodila za prijavo v portal za gospodarske subjekte)

Dostop do portala eCarina

Uporabnik vstopa v portal eCarina na podlagi digitalnega potrdila in gesla, ki ga ob prijavi digitalnega potrdila v sistemu eCarina prejme na prijavljen elektronski naslov.

Prva prijava

V kolikor še niste izvedli postopka prve prijave se le ta izvede tako, da se v skladu z navodilom (Navodilo) izpolni Pooblastilo - obrazec za dodelitev in preklic pooblastil na portalu eCarina.

Pravilno izpolnjeno in s strani ustrezne osebe podpisano pooblastilo se pošlje skenirano na elektronski naslov sd.fu(at)gov.si.

Na podlagi tega pooblastila je določena oseba (pooblaščenec za e-poslovanje), ki bo s strani pravne osebe/fizične osebe pooblaščena za prijavo dodatnih uporabnikov, torej oseb, ki smejo v njenem imenu vstopati v portal eCarina in uporabljati aplikacije ter izmenjevati elektronska sporočila.

Podrobnejša navodila za urejanje pooblastil dodatnih uporabnikov si lahko preberete v uporabniških navodilih.

Izjava OLAF o varovanju zasebnosti

Evropska Komisija, Urad za preprečevanje goljufij (OLAF) sistematično kopira podatke iz virov, ki jih Komisija upravlja na podlagi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije in zbira v podatkovni bazi o uvozu, izvozu in tranzitu. Zbrane informacije se navadno nanašajo na podjetja, lahko tudi na posameznika. Več informacij o podatkih, ki jih Urad za preprečevanje goljufij zbira v bazi o uvozu, izvozu in tranzitu, je navedenih v Izjavi o varovanju zasebnosti.