Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

e-Carina

Življenjski in poslovni dogodki

PREBIVALCI
fizične osebe

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

Storitve in obrazci

PREBIVALCI
fizične osebe

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

E-STORITVE
pripomočki in programi

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| e-Carina

Dopolnitev SIAIS – obvestilo o možnosti testiranja

Dopolnjen je bil uvozni deklaracijski sistem (SIAIS), razvijalci programske opreme imajo možnost testiranja. Objavljen je bil tudi nov katalog sporočil SIAIS, ver. 1.4 in XSD/XML-sheme.

Obveščamo vas, da je bila izvedena dopolnitev uvoznega deklaracijskega sistema (SIAIS) in da je dopolnitve možno testirati v testnem okolju. Vsebina dopolnitev SIAIS je bila predhodno že predstavljena na zadnjem sestanku z razvijalci programske opreme, ki je bil na GFU dne 5. 6. 2018. Za testiranje se lahko prijavite na elektronski naslov: sd.fu(at)gov.si. Testiranje se bo izvajalo po pripravljenih scenarijih, ki vam jih bomo dostavili po prijavi na testiranje. 

 1. Avtomatizacija postopkov v zvezi s poenostavljeno deklaracijo tipa B (166/1 člen CZU)

  Po novem bo deklarantom omogočeno pošiljanje poenostavljene deklaracije tipa B, v kateri bodo sami vpisali rok za vložitev dopolnilne deklaracije tipa X in ustrezno šifro ter znesek morebitnega carinskega dolga (MCD). V odobrenem roku bodo sami vložili dopolnilno deklaracijo tipa X in tudi sami razbremenili MCD tako, da bodo v ustrezno polje vpisali datum razbremenitve MCD. V polje 44 EUL dopolnilne deklaracije bo potrebno vpisati datum prepustitve poenostavljene deklaracije s šifro 3I020. Če bo v poenostavljeni deklaraciji vpisan en ali več MCD-jev, bodo morale biti iste šifre in zneski MCD-jev  skupaj z datumom razbremenitve vpisani tudi v dopolnilni deklaraciji. To pomeni, da deklarant v dopolnilni deklaraciji ne bo smel zbrisati nobenega MCD-ja, ne glede na to, ali je bil vpisan s strani deklaranta ali inšpektorja. Deklarant bo tako za poenostavljeno kot tudi dopolnilno deklaracijo prejel sporočilo o prepustitvi (IE429).
   
 2. Sporočilo o prepustitvi (IE429)

  Deklarant bo v sporočilu o prepustitvi (IE429) prejel tudi podatek o datumu zapadlosti plačila, razen v primeru dopolnilne deklaracije tipa X, če bo znesek uvoznih dajatev enak ali manjši kot v poenostavljeni deklaraciji tipa B.

  Na spletni strani FURS bo objavljena nova verzija kataloga sporočil in nova verzija XML/XSD shem za sporočilo IE429.

  Posodobitev bo predvidoma dana v uporabo v sredini meseca oktobra 2018.
nazaj nadaljuj na strani

Opis

Finančna uprava RS nudi na področju elektronskega poslovanja (carine, trošarine in okoljske dajatve) pravnim in fizičnim osebam dostop do sistema eCarina, ki omogoča uporabo nekaterih aplikacij ali izmenjavo elektronskih sporočil s pomočjo programske opreme pravnih ali fizičnih oseb. Poslovni procesi in specifikacije posameznih sistemov za ponudnike programske opreme so podani v podrobnejših opisih na tej strani.

Na portalu eCarina je možnost uporabe naslednjih brezplačnih aplikacij:

 • Pooblastila (urejanje podatkov o subjektih, pooblaščencih, uporabnikih in njihovih pravicah uporabe aplikacij oz. posameznih področij elektronskega poslovanja)
 • eIzvoz (možnost vlaganja izvozne carinske deklaracije, pregled vloženih deklaracij, tiskanje SIL, prejem potrditve izstopa blaga)
 • TARIC3 (nomenklatura, uvoz/izvoz, meursing, uredbe, protidamping/izravnalne dajatve, računsko – kontrolni modul, trendi tarifnih kvot SKP)
 • E-TROD (prijava zavezanca za področje trošarin in okoljskih dajatev, predložitev obračunov trošarine in obračunov s področja okoljskih dajatev, predložitev napovedi prejema trošarinskih izdelkov in napovedi odpreme trošarinskih izdelkov ter predložitev zahtevka za vračilo trošarine in zahtevka za vračilo okoljske dajatve)
 • EMCS (predložitev in potrditev elektronskega trošarinskega dokumenta)
 • eIzvršbe (pošiljanje predlogov za izvršbo)
 • Vpogled v instrumente zavarovanja (splošnih carinskih, trošarinskih in tranzitnih)
 • EU portal za področje carinskih dovoljenj (navodila za prijavo v evropski sistem carinskih odločb (CDS) – portal za gospodarske subjekte (TP))

Dostop do portala eCarina

Uporabnik vstopa v portal eCarina na podlagi digitalnega potrdila in gesla, ki ga ob prijavi digitalnega potrdila v sistemu eCarina prejme na prijavljen elektronski naslov.

Prva prijava

V kolikor še niste izvedli postopka prve prijave se le ta izvede tako, da se v skladu z navodilom (Navodilo) izpolni Pooblastilo - obrazec za dodelitev in preklic pooblastil na portalu eCarina.

Pravilno izpolnjeno in s strani ustrezne osebe podpisano pooblastilo se pošlje skenirano na elektronski naslov sd.fu(at)gov.si.

Na podlagi tega pooblastila je določena oseba (pooblaščenec za e-poslovanje), ki bo s strani pravne osebe/fizične osebe pooblaščena za prijavo dodatnih uporabnikov, torej oseb, ki smejo v njenem imenu vstopati v portal eCarina in uporabljati aplikacije ter izmenjevati elektronska sporočila.

Podrobnejša navodila za urejanje pooblastil dodatnih uporabnikov si lahko preberete v uporabniških navodilih.

Izjava OLAF o varovanju zasebnosti

Evropska Komisija, Urad za preprečevanje goljufij (OLAF) sistematično kopira podatke iz virov, ki jih Komisija upravlja na podlagi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije in zbira v podatkovni bazi o uvozu, izvozu in tranzitu. Zbrane informacije se navadno nanašajo na podjetja, lahko tudi na posameznika. Več informacij o podatkih, ki jih Urad za preprečevanje goljufij zbira v bazi o uvozu, izvozu in tranzitu, je navedenih v Izjavi o varovanju zasebnosti.