Centralizirano carinjenje

Opis

Simbolična slika.
Evropska komisija

Carinski organi lahko gospodarskemu subjektu na podlagi zahtevka dovolijo, da na carinskem uradu, pristojnem v kraju, kjer ima ta oseba sedež, vloži carinsko deklaracijo za blago, ki se predloži carini v drugem carinskem uradu. Navedeno pomeni, da se blago predloži pri enem carinskem organu, deklaracija pa pri drugem. Pogoj za pridobitev dovoljenja za centralizirano carinjenje je dovoljenje AEOC. Izdaja dovoljenja se lahko opusti, kadar se carinska deklaracija vloži ter blago predloži carinskima uradoma v okviru iste države članice. Dovoljenje je obvezno v primeru, ko se deklaracija predloži v eni DČ (država izdajateljica), blago pa prepusti v drugi DČ (sodelujoča država).

Država izdajateljica je država, ki izda dovoljenje za centralizirano carinjenj. V tej DČ se vlagajo dopolnilne carinske deklaracije, obračunajo in plačajo uvozne dajatve in posredujejo statistični podatki za EUROSTAT (preko nacionalnega statističnega urada).

Sodelujoča država je država, ki je vključena v dovoljenje za centralizirano carinjenje. V tej DČ se predloži in fizično prepusti blago in praviloma obračuna in plača DDV.

Zahtevek za centralizirano carinjenje obravnava Finančni urad Celje, ki je v Sloveniji pristojen za izdajo dovoljenj za centralizirano carinjenje (CC).

Centralizirano carinjenje nadomešča enotna dovoljenja za poenostavljene postopke (EDPP).

Več informacij je dostopnih tudi na spletni strani Evropske komisije (Single Authorisation for simplified procedures (SASP)/Centralised Clearance) GB.

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH