Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Uvoz blaga

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Uvoz blaga

Predložitev zavarovanja s strani tretje osebe

V skladu s tretjim odstavkom 89. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269; 10. 10. 2013; z vsemi spremembami; v nadaljevanju CZU) zavarovanje predloži dolžnik ali oseba, ki lahko postane dolžnik. Carinski organi pa lahko dovolijo, da zavarovanje predloži oseba, ki ni oseba, od katere se zavarovanje zahteva.

Pri sprostitvi v prosti promet je v skladu s 3. odstavkom 77. člena CZU dolžnik deklarant. Pri posrednem zastopanju je dolžnik tudi oseba, za račun katere je carinska deklaracija izdelana.

Zaradi večje jasnosti, se pri nacionalnih oznakah za zavarovanje, spremeni opis oznak, tako da glasi:

 • 3G001: zavarovanje carinskega dolžnika ali osebe, ki lahko postane dolžnik,
 • 3G004: zavarovanje osebe, ki ni oseba, od katere se zavarovanje zahteva.

Kadar je predloženo zavarovanje osebe, ki ni carinski dolžnik (navedba šifre 3G004 v polje 44 deklaracije), mora biti k deklaraciji predložena tudi izjava imetnika zavarovanja, da se njegov instrument zavarovanja lahko uporabi za zavarovanje carinskega dolga v konkretnem carinskem postopku. Izjava mora vsebovati podatke o osebi iz polja 8 oz. 14 deklaracije ter mora biti ožigosana in podpisana s strani imetnika zavarovanja. Izjava se navedene v polje 44 deklaracije pod šifro 3I90.

Zaradi navedenega se spreminja tudi način izpolnjevanja carinske deklaracije pri neposrednem carinskem zastopanju.

Kadar kot neposredni carinski zastopnik, podjetje B, ki zastopa prejemnika, podjetje A, se:

 • v polje 8 deklaracije se navede prejemnik podjetje A;
 • v polje 14 deklaracije:
  • se navede prejemnik podjetje A;
  • se navede šifra za neposredno zastopanje 2;
 • v polje 44 deklaracije se navede:
  • šifra 3G001, kadar zavarovanje predloži podjetje A ali
  • šifra 3G004, kadar zavarovanje predloži podjetje B;
  • šifra 3I90, kateri se pripiše »Izjava imetnika zavarovanja B«
 • v polje 54 deklaracije se navede podjetje B.

Tako se v polje 44 carinske deklaracije navede šifra 3G001, kadar zavarovanje predloži carinski dolžnik (prejemnik ali deklarant), šifra 3G004 pa, kadar zavarovanje predloži neposredni carinski zastopnik ali tretja oseba (ki ni navedena na carinski deklaraciji).

Izpolnjevanje carinske deklaracije pri posrednem carinskem zastopanju ostane enako še naprej.

Kadar kot posredni carinski zastopnik, podjetje B, ki zastopa prejemnika, podjetje A, se:

 • v polje 8 deklaracije se navede prejemnik podjetje A;
 • v polje 14 deklaracije:
  • se navede podjetje B;
  • se navede šifra za posredno zastopanje 3;
 • v polje 44 deklaracije se navede šifra 3G001, kadar zavarovanje predloži podjetje B;
 • v polje 54 deklaracije se navede podjetje B.
nazaj nadaljuj na strani

Opis

Uvoz blaga je vnos blaga iz tretje države (iz države ali z ozemlja, kjer se ne uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske unije) ali s tretjega ozemlja, ki ni del carinskega območja Unije (otok Heligoland, ozemlje Busingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italija in italijanske vode Luganskega jezera), na carinsko območje Unije.

Oseba, ki želi uvoziti blago, mora pred vnosom le-tega na carinsko območje Unije poskrbeti, da je bila za blago (razen v primeru predpisanih izjem) vložena vstopna skupna deklaracija.

Od trenutka vnosa blaga na carinsko območje Unije je blago pod carinskim nadzorom in je lahko predmet kontrole carinskih organov. Promet z blagom, ki je zavezano veterinarski, fitosanitarni ali drugi predpisani kontroli, je dovoljen le preko tistih mejnih prehodov, ki so določeni za promet takšnega blaga. Za vse blago, ki ga ni mogoče deklarirati ustno, je treba na meji vložiti carinsko deklaracijo za vnos blaga v želeni postopek. V Sloveniji je možen neposreden vnos blaga iz tretje države ali tretjega ozemlja preko pristanišča Koper, Letališča Jožeta Pučnika oziroma v poštnem prometu. Carinjenje blaga se lahko opravi pri mejnem oddelku za carinjenje, lahko pa se blago po predložitvi mejnim carinskim organom najprej uvede v tranzitni postopek in se prepelje do namembnega kraja na carinskem območju Unije, kjer bo dano v izbrani carinski postopek.

Po predložitvi blaga namembnemu carinskemu organu je treba blago dati v enega od carinskih postopkov.

Deklarant lahko vloži carinsko deklaracijo za naslednje carinske postopke:

 • sprostitev v prost promet,
 • posebni postopki:
  • tranzit,
  • carinsko skladiščenje,
  • postopek proste cone,
  • začasni uvoz,
  • posebna raba,
  • aktivno oplemenitenje,
  • pasivno oplemenitenje,
 • izvoz.

Deklaracija se vloži v elektronski obliki in izpolni v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih. Priloge deklaracije so dokumenti, potrebni za izvedbo želenega carinskega postopka (račun, potrdilo o poreklu, dovoljenje …). Za nekatere vrste blaga so potrebna dokazila o tem, da je bila opravljena predpisana veterinarska, fitosanitarna ali druga kontrola.

Višina uvoznih dajatev, ki se obračuna za blago pri uvozu je odvisna od uvrstitve blaga pod ustrezno tarifno oznako zajeto v brskalniku TARIC, njegove vrednosti, količine in porekla.

Zakonodaja

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.