Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Uvoz blaga

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Uvoz blaga

Davčna osnova pri carinskem postopku 42 oz. 63

Uredba Sveta (EU) 2018/1541 o spremembi uredb (EU) št. 904/2010 in EU 2017/2454 glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost nalaga državam članicam shranjevanje in avtomatsko izmenjavo podatkov o uvozu blaga  za carinske  postopke hkratne sprostitve v prosti promet in domačo uporabo blaga, ki je oproščeno plačila DDV pri dobavi v drugo državo članico (postopek 42) in carinske postopke ponovnega uvoza s hkratno sprostitvijo v prosti promet in v domačo uporabo za blago, ki je oproščeno DDV v okviru dobave v drugo državo članico (postopek 63). Ta določila uredbe se začnejo uporabljati 1. 1. 2020.

Navedeno pomeni, da morajo deklaranti od 1. 1. 2020 dalje pri carinskih postopkih 42 oz. 63 v carinsko deklaracijo navesti podatek o davčni osnovi.  

V polje 47 carinske deklaracije se navede:

 • šifro dajatve (B00) in
 • davčno osnovo.

Ostala polja (stopnja DDV, znesek DDV in način plačila) ni potrebno izpolniti. Prav tako se v polje 44 carinske deklaracije ne navaja več šifre 3D050.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Uvoz blaga je vnos blaga iz tretje države (iz države ali z ozemlja, kjer se ne uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske unije) ali s tretjega ozemlja, ki ni del carinskega območja Unije (otok Heligoland, ozemlje Busingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italija in italijanske vode Luganskega jezera), na carinsko območje Unije.

Oseba, ki želi uvoziti blago, mora pred vnosom le-tega na carinsko območje Unije poskrbeti, da je bila za blago (razen v primeru predpisanih izjem) vložena vstopna skupna deklaracija.

Od trenutka vnosa blaga na carinsko območje Unije je blago pod carinskim nadzorom in je lahko predmet kontrole carinskih organov. Promet z blagom, ki je zavezano veterinarski, fitosanitarni ali drugi predpisani kontroli, je dovoljen le preko tistih mejnih prehodov, ki so določeni za promet takšnega blaga. Za vse blago, ki ga ni mogoče deklarirati ustno, je treba na meji vložiti carinsko deklaracijo za vnos blaga v želeni postopek. V Sloveniji je možen neposreden vnos blaga iz tretje države ali tretjega ozemlja preko pristanišča Koper, Letališča Jožeta Pučnika oziroma v poštnem prometu. Carinjenje blaga se lahko opravi pri mejnem oddelku za carinjenje, lahko pa se blago po predložitvi mejnim carinskim organom najprej uvede v tranzitni postopek in se prepelje do namembnega kraja na carinskem območju Unije, kjer bo dano v izbrani carinski postopek.

Po predložitvi blaga namembnemu carinskemu organu je treba blago dati v enega od carinskih postopkov.

Deklarant lahko vloži carinsko deklaracijo za naslednje carinske postopke:

 • sprostitev v prost promet,
 • posebni postopki:
  • tranzit,
  • carinsko skladiščenje,
  • postopek proste cone,
  • začasni uvoz,
  • posebna raba,
  • aktivno oplemenitenje,
  • pasivno oplemenitenje,
 • izvoz.

Deklaracija se vloži v elektronski obliki in izpolni v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih. Priloge deklaracije so dokumenti, potrebni za izvedbo želenega carinskega postopka (račun, potrdilo o poreklu, dovoljenje …). Za nekatere vrste blaga so potrebna dokazila o tem, da je bila opravljena predpisana veterinarska, fitosanitarna ali druga kontrola.

Višina uvoznih dajatev, ki se obračuna za blago pri uvozu je odvisna od uvrstitve blaga pod ustrezno tarifno oznako zajeto v brskalniku TARIC, njegove vrednosti, količine in porekla.

Zakonodaja

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.