Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Tarifni ukrepi in protidamping

Življenjski in poslovni dogodki

PODJETJA
pravne osebe

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Tarifni ukrepi in protidamping

Uvoz jekla v EU in listine o nadzoru

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/159.

Uvoznike obveščamo, da se predhodni nadzor uvoza nekaterih železnih in jeklenih izdelkov s poreklom iz nekaterih tretjih držav s strani Unije opusti za čas dokler veljajo dokončni zaščitni ukrepi navedeni v prvem členu izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159. To pomeni, da za blago iz priloge IV izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159  in v obdobju veljavnosti  dokončnih zaščitnih ukrepov ob uvozu v EU ne rabijo listin o nadzoru, ki so bile uvedene z izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/670.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Temeljni elementi za določitev uvoznih dajatev in drugih ukrepov so carinska tarifa, poreklo blaga in carinska vrednost. Na višino uvoznih dajatev vplivajo tudi nekateri tarifni ukrepi kot so: tarifne opustitve in tarifne kvote ter zunanjetrgovinska ukrepa: protidamping in izravnalna dajatev.

Tarifne opustitve predstavljajo izjemo od običajne obravnave blaga, saj za neomejeno količino omogočajo popolno ali delno oprostitev plačila običajnih uvoznih dajatev, ki se uporabljajo za uvoženo blago. Takšne ugodnosti se uvedejo le začasno in zaradi specifičnih gospodarskih pogojev, ki morajo biti v splošnem interesu Unije.

Tarifna kvota je uvedena za določeno količino ali vrednost blaga, ki se lahko uvozi v določenem obdobju po znižani carinski stopnji. Ko je ta količina presežena, se blago še vedno lahko uvaža, vendar zapade plačilu običajne carinske stopnje. Vsak uvoznik ima pravico do uveljavljanja ugodnosti teh ukrepov, če izpolnjuje predpisane pogoje. V Evropski skupnosti obstajata dva sistema upravljanja s kvotami; po prednostni obravnavi prispelih zahtevkov za črpanje količine kvote in po sistemu uvoznih dovoljenj.

Protidampinški in izravnalni ukrepi so del instrumentov trgovinske zaščite. Oblikovani so z namenom odpravljanja dampinga in/ali subvencioniranja, ki sta najpogostejši obliki nelojalne trgovinske prakse. Protidampinška in/ali izravnalna dajatev (v obliki dajatve ali zaveze) dvigneta izvozno ceno dampinškega in/ali subvencioniranega izdelka na raven, na kateri industriji Unije ne povzroča več škode in tako ponovno vzpostavi normalne tržne pogoje.

Podrobnejši opisi

Vprašanja in odgovori

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba (EU) št. 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članie Evropske unije
  • Uredba (EU) št. 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članie Evropske unije
  • Obvestilo Komisije o vračilu protidampinških dajatev (2014/C164/09)
  • Opustitev avtonomnih dajatev za uvoz izdelkov, namenjenih za civilne zrakoplove, ki jo ureja  Uredba Sveta (ES) št. 2018/581 z dne 16. 4. 2018 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za nekatero blago, ki se vgrajuje v zrakoplove ali se v njih uporablja, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1147/2002
  • Uredba Sveta (EU) št. 1387/2013 z dne 17. decembra 2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske in industrijske izdelke in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1344/2010
  • Uredba Sveta (EU) št. 1388/2013 z dne 17. decembra 2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske in industrijske izdelke in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 7/2010
  • Odprtje in zagotavljanje avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke ureja Uredba Sveta (EU) 2019/998 z dne 13. junija 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke
  • Opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene industrijske in kmetijske ter ribiške proizvode ureja Uredba Sveta (EU) 2019/999 z dne 13. junija 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode