Potniki

Opis

Carinske formalnosti za blago, ki ga nosijo s seboj potniki, temeljijo na določbah mednarodnih konvencij, konkretno pa so opredeljene v zakonodaji EU in nacionalnih predpisih. V primerjavi z blagovnim prometom se izvajajo ob upoštevanju različnih poenostavitev, katerih namen je zagotavljanje čim bolj tekočega pretoka potnikov v mednarodnem potniškem prometu. Informacije si lahko preberete tudi na spletni strani Evropske komisije DG TAXUD/Traveling.

Pri potovanju z večjo količino gotovine je dobro poznati pravila, ki urejajo vnos in iznos gotovine v in iz EU.  Gotovino v znesku 10.000 evrov ali več (ali enakovrednem znesku v drugi valuti), ste dolžni pisno prijaviti carinskim organom na kontrolni točki vstopa v EU ali  izstopa iz nje. Obveznost prijave gotovine je ukrep, ki je bil v EU sprejet z namenom zatiranja kriminala in izboljšanja varnosti s preprečevanjem pranja denarja, terorizma in kriminalitete. Informacije si lahko preberete tudi na spletni strani Evropske komisije DG TAXUD/Cash controls

Če se torej odpravljate po nakupih ali na počitnice, si preberite v nadaljevanju navedene informacije. Za vas smo pripravili nekaj koristnih napotkov o carinskem postopku v potniškem prometu, s čimer si boste prihranili čas in nepotrebne skrbi ob vrnitvi domov.

MENI
SKRIJ
NA VRH