Potniki

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Carinske formalnosti za blago, ki ga nosijo s seboj potniki, temeljijo na določbah mednarodnih konvencij, konkretno pa so opredeljene v zakonodaji EU in nacionalnih predpisih. V primerjavi z blagovnim prometom se izvajajo ob upoštevanju različnih poenostavitev, katerih namen je zagotavljanje čim bolj tekočega pretoka potnikov v mednarodnem potniškem prometu. Informacije si lahko preberete tudi na spletni strani Evropske komisije DG TAXUD/Traveling.

Pri potovanju z večjo količino gotovine (gotovina, prenosljivi finančni instrumenti, zlati kovanci z vsebnostjo zlata najmanj 90 % in naložbeno zlato, npr. zlate palice z vsebnostjo zlata najmanj 99,5 %) je dobro poznati pravila, ki urejajo čezmejni prenos gotovine. Gotovino v vrednosti 10.000 evrov ali več, ste dolžni pisno prijaviti carinskemu organu na kontrolni točki vstopa v EU ali izstopa iz nje. Ob prestopu meje Slovenije z drugimi državami članicami EU pa ste dolžni prijaviti gotovino v vrednosti 10.000 evrov ali več le v primeru, da to od vas zahteva carinski organ ali policija. Prijava gotovine je ukrep, ki je bil v EU sprejet z namenom zatiranja kriminala in izboljšanja varnosti s preprečevanjem pranja denarja, terorizma in kriminalitete. Informacije si lahko preberete tudi na spletni strani Evropske komisije DG TAXUD/Cash controls.

Če se torej odpravljate po nakupih ali na počitnice, si preberite v nadaljevanju navedene informacije. Za vas smo pripravili nekaj koristnih napotkov o carinskem postopku v potniškem prometu, s čimer si boste prihranili čas in nepotrebne skrbi ob vrnitvi domov.

MENI
SKRIJ
NA VRH