Poštni promet

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob uvozu opravljene carinske formalnosti.

Carinskih formalnosti ni potrebno opraviti v primerih pošiljk, ki v Slovenijo prispejo iz drugih držav članic EU, razen če gre za pošiljke, ki vsebujejo blago, ki še ni bilo sproščeno v prost promet v EU oziroma, če so bile pošiljke poslane z ozemelj, ki so izvzeta s carinskega območja EU ali davčnih območij posameznih držav članic.

Vse pošiljke, ki prispejo iz zgoraj navedenih držav, morajo biti predložene carinskemu organu. Za predložitev pošiljk v poštnem prometu je odgovoren prenosnik pošiljke, to je poštni operater (npr. Pošta Slovenije) ali hitri prevoznik (npr. DHL, UPS…). Podatki morajo biti predloženi s carinsko deklaracijo v elektronski obliki. Nabor podatkov je predpisan v carinski zakonodaji. Carinsko deklaracijo običajno v imenu naslovnika pošiljke vloži prenosnik pošiljke. V kolikor je prenosnik pošiljke nacionalni poštni operater, se za prenos pošiljk uporabljajo pravila Svetovne Poštne zveze.

V kolikor želi prejemnik blaga sam poskrbeti za carinjenje pošiljke, to lahko stori v okviru standardnega carinskega postopka.

Pogoj za to je prijava v carinski informacijski sistem preko portala e-carina ter razpolaganje z ustrezno programsko opremo. Za osebe, ki ne izpolnjujejo tega pogoja, deklaracijo vloži njihov izbrani carinski zastopnik. Način izvedbe carinskega postopka je rezultat dogovora med prejemnikom in prenosnikom pošiljke. Pri tem veljajo splošni pogoji poslovanja prenosnika pošiljke, ki so običajno objavljeni na spletnih straneh zadevnega prenosnika pošiljke.

Prejemnik blaga mora carinskemu organu za opravljanje carinskih formalnosti zagotoviti vse dokumente in podatke, potrebne za carinjenje blaga. Kadar pošiljki niso priloženi vsi podatki, prenosnik pošiljke od prejemnika zahteva dodatna pojasnila, kar je lahko povezano z dodatnimi stroški postopkov, ki jih prenosnik pošiljke zaračunava skladno s svojim cenikom storitev carinskega posredovanja. 

Plačila uvoznih dajatev (carine) so lahko oproščene:

  • pošiljke blaga zanemarljive vrednosti, ki se pošiljajo neposredno iz tretje države prejemniku v EU, do skupne vrednosti 150 evrov. Oprostitev ne velja za alkoholne pijače, parfume in toaletne vode ter tobak in tobačne izdelke;
  • blago v pošiljkah nekomercialne narave, ki jih iz tretje države pošiljajo fizične osebe drugim fizičnim osebam na carinskem območju EU do vrednosti 45 evrov. Pri tem veljajo za alkohol, cigarete in določene druge izdelke količinske omejitve.

Pri presoji, ali je blago v pošiljki upravičeno do oprostitve, se upošteva vrednost blaga (brez poštnine ali drugih posrednih stroškov).

Ob uvozu se obračuna in plača tudi davek na dodano vrednost, razen če gre za pošiljko blaga zanemarljive vrednosti, ki jo fizična oseba pošilja fizični osebi v vrednosti do 45 evrov.

Davek na dodano vrednost se ne plača ob uvozu, če ga je kupec že plačal ob spletnem nakupu pri prodajalcu, ki je vključen v posebno ureditev za obračun uvoznega DDV.

Več informacij o uvoznih postopkih je dostopnih na strani uvoz blaga in Navodilu št. 4/2017 o izvajanju carinjenja blaga.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH