Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Poreklo blaga

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Poreklo blaga

Začetek veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med EU in Republiko Singapur

Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur je bil objavljen v Uradnem listu EU L 294, z dne 14. 11. 2019.

V Uradnem listu EU L 293, z dne 14. 11. 2019, je bilo objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur. Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem je bil objavljen v Uradnem listu EU L 294, z dne 14. 11. 2019. Protokol 1 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja, ki je del Sporazuma o prosti trgovini med EU in Singapurjem ter se prične na strani 659, bo začel veljati 21. novembra 2019.

V skladu s členom 16 Protokola 1 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: protokol o poreklu) je dokazilo o poreklu izjava o poreklu, različne jezikovne različice besedila izjave o poreklu pa so navedene v Prilogi E protokola o poreklu. Izjavo o poreklu se sestavi na računu ali na katerem koli drugem trgovinskem dokumentu, ki izdelek s poreklom opisuje dovolj natančno, da ga je mogoče prepoznati. Izjavo o poreklu lahko v EU sestavi pooblaščeni izvoznik ali kateri koli izvoznik za pošiljke, ki vsebuje izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6 000 EUR. V Singapurju lahko sestavi izjavo o poreklu izvoznik, ki je registriran pri pristojnem organu in je prejel enotno številko subjekta (kar pomeni, da izvozniki iz Singapurja za izvoz v EU v izjavi o poreklu navedejo REX številko) in ravna v skladu z ustreznimi singapurskimi predpisi v zvezi s sestavljanjem izjav o poreklu. Izvozniki iz Singapurja sestavijo izjavo o poreklu na podlagi angleške različice, izvozniki iz EU pa na podlagi katere koli jezikovne različice iz Priloge E protokola o poreklu.   

V okviru Sporazuma o prosti trgovini med EU in Singapurjem je pravilo o neposrednem prevozu nadomeščeno z nespreminjanjem (13. člen protokola o poreklu), kar pomeni, da je delitev pošiljk v tretji državi možna, če jo izvede izvoznik ali je ta odgovoren zanjo, pod pogojem, da pošiljke v tej tretji državi ostanejo pod carinskim nadzorom

Prehodne določbe za blago na poti ali v skladiščenju: določbe sporazuma se lahko uporabljajo za blago, ki izpolnjuje določbe protokola o poreklu in ki je na dan začetka veljavnosti sporazuma bodisi na poti bodisi v pogodbenicah (EU, Singapurju) v začasni hrambi, v carinskih skladiščih ali v prostih conah, pod pogojem, da se carinskim organom pogodbenice uvoznice v 12 mesecih od dneva začetka veljavnosti sporazuma predloži naknadno sestavljeno izjavo o poreklu, ter se, če je bilo to zahtevano, taka izjava predloži skupaj z dokumenti, ki dokazujejo, da se blago prevaža neposredno v skladu s členom 13 protokola o poreklu (nespreminjanje).

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Poreklo blaga je gospodarska nacionalnost blaga. Je eden izmed treh osnovnih elementov, ki poleg carinske vrednosti in uvrstitve blaga pod pravilno tarifno oznako vplivajo na carinsko obravnavo pri uvozu in na višino carinskega dolga.

EU je oblikovala pravila o poreklu blaga v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz članstva v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) in obveznostmi iz Kjotske konvencije iz leta 1997, hkrati pa je upoštevala interese evropskega gospodarstva. Pravila o poreklu blaga so orodje za izvajanje ukrepov trgovinske politike.

Poreklo blaga in pravila o poreklu se v EU uporabljajo za:

  • uporabo preferencialnih carinskih predpisov;
  • izvajanje ukrepov trgovinske politike, določenih v zvezi s prometom posameznih vrst blaga (količinske omejitve);
  • uporabo instrumentov trgovinske politike (protidampinški ukrepi);
  • ugotavljanje porekla blaga v povezavi z različnimi zakonskimi področji (npr. nacionalna pravila o označevanju porekla izdelkov, javna naročila, projekti Evropskega sklada za razvoj, izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN v zvezi z embargom zoper določene države, izvajanje uredb o prepovedi uvoza živali iz določenih držav zaradi zaščite zdravja potrošnikov itd.);
  • trgovinsko statistiko;
  • izvajanje skupne kmetijske politike;
  • izdajanje dokazil o poreklu za blago, ki se izvaža v tretje države.

Pravila EU o poreklu so razdeljena v dve kategoriji:

  • nepreferencialna pravila o poreklu: nepreferencialno poreklo za razliko od preferencialnega ne prinaša nobenih ugodnosti pri uvozu v EU;
  • preferencialna pravila o poreklu: če ima blago preferencialno poreklo in so izpolnjeni določeni pogoji, se pri uvozu uporabi preferencialna (ugodnejša) carinska stopnja. Preferencialni tarifni ukrepi izhajajo iz sporazumov, ki jih je EU sklenila z nekaterimi državami oz. skupinami držav, ali pa so enostransko sprejeti za nekatere države.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije 

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Povezani predpisi