Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Poreklo blaga

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Poreklo blaga

Tiskanje obrazca za potrdilo o gibanju blaga EUR.1

Družba Gorenjski tisk storitve – v likvidaciji bo v septembru 2019 zaradi zaključevanja postopka likvidacije prenehala s proizvodnjo in prodajo obrazcev za potrdilo o gibanju blaga EUR.1. Obrazce za potrdilo o gibanju blaga EUR.1 bo družba Gorenjski tisk storitve – v likvidaciji prodajala do 20. 9. 2019.

Na osnovi poziva tiskarjem za tisk obrazca za potrdilo o gibanju blaga EUR.1 je Generalni finančni urad izdal pooblastili za tiskanje navedenega obrazca dvema družbama, in sicer:

 • družbi Embalažno grafično podjetje d.o.o., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka in
 • družbi IN ALBIS, Simon Levar s. p., Pod Plevno 35, 4220 Škofja Loka.

Družba Embalažno grafično podjetje d.o.o. bo tiskala obrazce, pri katerih se pred številko potrdila o gibanju blaga EUR.1 nahaja črka B. Družba IN ALBIS, Simon Levar s. p. pa bo tiskala obrazce, pri katerih se pred številko potrdila o gibanju blaga EUR.1 nahaja črka C.

Obrazci za potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ki jih je natisnila družba Gorenjski tisk storitve – v likvidaciji (pri teh se pred številko potrdila nahaja črka A) ostajajo še naprej v veljavi.

Ker je na zalogi v družbi Gorenjski tisk storitve – v likvidaciji ostalo večje število obrazcev za potrdilo o gibanju blaga EUR.1, bosta obe navedeni družbi, ki sta prejeli pooblastili (Embalažno grafično podjetje d.o.o. in IN ALBIS, Simon Levar s. p.) prodajali tudi obrazce za potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ki jih je natisnila družba Gorenjski tisk storitve – v likvidaciji.

Od 20. 9. 2019 dalje bosta naročanje oziroma nakup obrazcev za potrdilo o gibanju blaga EUR.1 možna na sledečih naslovih:

 • pri družbi Embalažno grafično podjetje d.o.o.: naročanje na e-naslovu boris.weisseisen(at)egp.si  ali po telefonu 04 511 19 61 - Boris Weisseisen, dostava po pošti ali prevzem na sedežu družbe: Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka,
 • pri družbi IN ALBIS, Simon Levar s. p.: naročanje na e-naslovu simon(at)inalbis.si ali preko spletne strani www.inalbis.si ali po telefonu 040 85 88 46 – Simon Levar, dostava po pošti ali prevzem na sedežu družbe: Pod Plevno 35, 4220 Škofja Loka.
nazaj nadaljuj na strani

Opis

Poreklo blaga je gospodarska nacionalnost blaga. Je eden izmed treh osnovnih elementov, ki poleg carinske vrednosti in uvrstitve blaga pod pravilno tarifno oznako vplivajo na carinsko obravnavo pri uvozu in na višino carinskega dolga.

EU je oblikovala pravila o poreklu blaga v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz članstva v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) in obveznostmi iz Kjotske konvencije iz leta 1997, hkrati pa je upoštevala interese evropskega gospodarstva. Pravila o poreklu blaga so orodje za izvajanje ukrepov trgovinske politike.

Poreklo blaga in pravila o poreklu se v EU uporabljajo za:

 • uporabo preferencialnih carinskih predpisov;
 • izvajanje ukrepov trgovinske politike, določenih v zvezi s prometom posameznih vrst blaga (količinske omejitve);
 • uporabo instrumentov trgovinske politike (protidampinški ukrepi);
 • ugotavljanje porekla blaga v povezavi z različnimi zakonskimi področji (npr. nacionalna pravila o označevanju porekla izdelkov, javna naročila, projekti Evropskega sklada za razvoj, izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN v zvezi z embargom zoper določene države, izvajanje uredb o prepovedi uvoza živali iz določenih držav zaradi zaščite zdravja potrošnikov itd.);
 • trgovinsko statistiko;
 • izvajanje skupne kmetijske politike;
 • izdajanje dokazil o poreklu za blago, ki se izvaža v tretje države.

Pravila EU o poreklu so razdeljena v dve kategoriji:

 • nepreferencialna pravila o poreklu: nepreferencialno poreklo za razliko od preferencialnega ne prinaša nobenih ugodnosti pri uvozu v EU;
 • preferencialna pravila o poreklu: če ima blago preferencialno poreklo in so izpolnjeni določeni pogoji, se pri uvozu uporabi preferencialna (ugodnejša) carinska stopnja. Preferencialni tarifni ukrepi izhajajo iz sporazumov, ki jih je EU sklenila z nekaterimi državami oz. skupinami držav, ali pa so enostransko sprejeti za nekatere države.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije 

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Povezani predpisi