Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Poreklo blaga

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Poreklo blaga

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko

Uradni list EU L 330, z dne 27. 12. 2018.

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu EU L 330, z dne 27. 12. 2018, objavljen Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko. Pogajanja za sklenitev sporazuma med EU in Japonsko so se pričela v letu 2013 in zaključila 8. 12. 2017. Sporazum sta EU in Japonska podpisali dne 17. 7. 2018 na vrhu EU-Japonska v Tokiu.

Pravila o poreklu in postopki glede porekla, ki so del Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko, so določena v Poglavju 3 ter v Prilogah in Dodatku k Poglavju 3. Poglavje 3 vsebuje tri Oddelke, šest prilog in en dodatek, v katerih so določena pravila o poreklu blaga, in sicer:

 • Oddelek A: pravila o poreklu – splošne določbe (členi od 3.1 do 3.15),
 • Oddelek B: postopki glede porekla (členi od 3.16 do 3.26),
 • Oddelek C: razno (členi od 3.27 do 3.29),
 • Priloga 3A: uvodne opombe k pravilom o poreklu za določene izdelke,
 • Priloga 3B: pravila o poreklu za določene izdelke,
 • Dodatek 3B-1: določbe v zvezi z nekaterimi vozili in deli vozil,
 • Priloga 3C: informacije iz člena 3.5 (informacije, ki jih mora pridobiti izvoznik od svojega dobavitelja, da lahko sestavi navedbo o poreklu v primeru polne kumulacije),
 • Priloga 3D: besedilo navedbe o poreklu,
 • Priloga 3E: o Kneževini Andora
 • Priloga 3F: o Republiki San Marino.

Ker se pravila o poreklu in postopki glede porekla razlikujejo od pravil o poreklu, ki so v veljavi med državami oziroma skupinami držav, s katerimi je EU že sklenila sporazume o prosti trgovini, bo Evropska komisija pripravila smernice v zvezi z izvajanjem pravil o poreklu iz sporazuma med EU in Japonsko (zahtevki za preferencialno tarifno obravnavo, vedenje uvoznika, preverjanje porekla, zavrnitev preferencialne tarifne obravnave, navedba o poreklu za večkratne pošiljke enakih izdelkov) in jih objavila na svoji spletni strani predvidoma pred začetkom začasne uporabe sporazuma. 

Po vsej verjetnosti se bo Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko začel začasno uporabljati 1. 2. 2019. O datumu začetka začasne uporabe sporazuma kot tudi o vseh posebnostih sporazuma vas bomo obvestili.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Poreklo blaga je gospodarska nacionalnost blaga. Je eden izmed treh osnovnih elementov, ki poleg carinske vrednosti in uvrstitve blaga pod pravilno tarifno oznako vplivajo na carinsko obravnavo pri uvozu in na višino carinskega dolga.

EU je oblikovala pravila o poreklu blaga v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz članstva v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) in obveznostmi iz Kjotske konvencije iz leta 1997, hkrati pa je upoštevala interese evropskega gospodarstva. Pravila o poreklu blaga so orodje za izvajanje ukrepov trgovinske politike.

Poreklo blaga in pravila o poreklu se v EU uporabljajo za:

 • uporabo preferencialnih carinskih predpisov;
 • izvajanje ukrepov trgovinske politike, določenih v zvezi s prometom posameznih vrst blaga (količinske omejitve);
 • uporabo instrumentov trgovinske politike (protidampinški ukrepi);
 • ugotavljanje porekla blaga v povezavi z različnimi zakonskimi področji (npr. nacionalna pravila o označevanju porekla izdelkov, javna naročila, projekti Evropskega sklada za razvoj, izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN v zvezi z embargom zoper določene države, izvajanje uredb o prepovedi uvoza živali iz določenih držav zaradi zaščite zdravja potrošnikov itd.);
 • trgovinsko statistiko;
 • izvajanje skupne kmetijske politike;
 • izdajanje dokazil o poreklu za blago, ki se izvaža v tretje države.

Pravila EU o poreklu so razdeljena v dve kategoriji:

 • nepreferencialna pravila o poreklu: nepreferencialno poreklo za razliko od preferencialnega ne prinaša nobenih ugodnosti pri uvozu v EU;
 • preferencialna pravila o poreklu: če ima blago preferencialno poreklo in so izpolnjeni določeni pogoji, se pri uvozu uporabi preferencialna (ugodnejša) carinska stopnja. Preferencialni tarifni ukrepi izhajajo iz sporazumov, ki jih je EU sklenila z nekaterimi državami oz. skupinami držav, ali pa so enostransko sprejeti za nekatere države.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije 

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Povezani predpisi