Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Poreklo blaga

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Poreklo blaga

Poziv za tisk obrazca za potrdilo o gibanju blaga EUR.1

Finančna uprava Republike Slovenije poziva zainteresirane tiskarje za oddajo vlog za tiskanje in prodajo obrazcev za potrdilo o gibanju blaga EUR.1.

Obrazec za potrdilo o gibanju blaga EUR.1 se uporablja za potrjevanje preferencialnega porekla blaga ob izvozu iz Evropske unije. Predpisan je v protokolih o poreklu, ki so priloga k sporazumom, ki jih je Evropska unija sklenila z državami partnericami ter v zakonodaji, v kateri so določena pravila o poreklu za države oziroma skupine držav, za katere je Evropska unija sprejela enostranske preferencialne tarifne ukrepe.

Obrazec za potrdilo o gibanju blaga EUR.1 je set sestavljen iz treh listov. Prvi list je izvirnik, drugi in tretji list sta zahtevka za potrdilo. Sprednja stran izvirnika mora imeti ozadje s tiskanim zelenim vzorcem giljošo (»guillloche«).

Vzorci prvega, drugega in tretjega lista obrazca ter tehnične zahteve za navedeni obrazec

Pozivamo tiskarje, ki so pripravljeni tiskati navedeni obrazec, da nam pošljejo vlogo za tiskanje obrazca, ki mora vsebovati tehnični opis in vzorec obrazca. Pred izdajo pooblastila za tiskanje obrazca bosta opravljena pregled in korektura obrazca. Pooblastilo bodo prejeli tiskarji, ki bodo izpolnjevali tehnične pogoje za tiskanje obrazca. Tiskarji bodo dolžni sami skrbeti za prodajo obrazcev strankam – gospodarskim subjektom in ustrezno zalogo na svojih skladiščih.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Poreklo blaga je gospodarska nacionalnost blaga. Je eden izmed treh osnovnih elementov, ki poleg carinske vrednosti in uvrstitve blaga pod pravilno tarifno oznako vplivajo na carinsko obravnavo pri uvozu in na višino carinskega dolga.

EU je oblikovala pravila o poreklu blaga v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz članstva v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) in obveznostmi iz Kjotske konvencije iz leta 1997, hkrati pa je upoštevala interese evropskega gospodarstva. Pravila o poreklu blaga so orodje za izvajanje ukrepov trgovinske politike.

Poreklo blaga in pravila o poreklu se v EU uporabljajo za:

  • uporabo preferencialnih carinskih predpisov;
  • izvajanje ukrepov trgovinske politike, določenih v zvezi s prometom posameznih vrst blaga (količinske omejitve);
  • uporabo instrumentov trgovinske politike (protidampinški ukrepi);
  • ugotavljanje porekla blaga v povezavi z različnimi zakonskimi področji (npr. nacionalna pravila o označevanju porekla izdelkov, javna naročila, projekti Evropskega sklada za razvoj, izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN v zvezi z embargom zoper določene države, izvajanje uredb o prepovedi uvoza živali iz določenih držav zaradi zaščite zdravja potrošnikov itd.);
  • trgovinsko statistiko;
  • izvajanje skupne kmetijske politike;
  • izdajanje dokazil o poreklu za blago, ki se izvaža v tretje države.

Pravila EU o poreklu so razdeljena v dve kategoriji:

  • nepreferencialna pravila o poreklu: nepreferencialno poreklo za razliko od preferencialnega ne prinaša nobenih ugodnosti pri uvozu v EU;
  • preferencialna pravila o poreklu: če ima blago preferencialno poreklo in so izpolnjeni določeni pogoji, se pri uvozu uporabi preferencialna (ugodnejša) carinska stopnja. Preferencialni tarifni ukrepi izhajajo iz sporazumov, ki jih je EU sklenila z nekaterimi državami oz. skupinami držav, ali pa so enostransko sprejeti za nekatere države.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije 

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Povezani predpisi