Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Poreklo blaga

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Poreklo blaga

Neustrezna potrdila o gibanju blaga EUR.1, izdana v Vietnamu – nove informacije

Pristojni organi v Vietnamu izdajajo potrdila o gibanju blaga EUR.1 na obrazcih, ki imajo ozadje s tiskanim modrim vzorcem »guilloche« namesto z zelenim vzorcem. Že natisnjeni obrazci potrdil EUR.1 serije AA z modrim vzorcem »guilloche« v ozadju se v EU izjemoma sprejmejo kot veljavna dokazila o poreklu dokler v Vietnamu ne bodo natisnjeni ustrezni obrazci potrdil EUR.1 serije AB, vendar najpozneje do 31. decembra 2020.

Z dopisom št. 4246-507/2020-2, z dne 1. 9. 2020, smo vas obvestili, da pristojni organi v Vietnamu (Ministrstvo za industrijo in trgovino) izdajajo potrdila o gibanja blaga EUR.1 na obrazcih, ki ne izpolnjujejo tehničnih zahtev iz Priloge VII k protokolu o poreklu (potrdila o gibanju blaga EUR.1, izdana v Vietnamu, imajo ozadje s tiskanim modrim vzorcem »guilloche« namesto z zelenim vzorcem) ter da je Evropska komisija o tem obvestila pristojne organe iz Vietnama in jih prosila za informacijo, kdaj bodo lahko začeli izdajati veljavna potrdila o gibanju blaga EUR.1 z zelenim vzorcem »guilloche« v ozadju.

Pristojni organi iz Vietnama so Evropski komisiji odgovorili, da je modra barva ozadja tiskanega vzorca »guilloche« posledica tehničnih težav ter da je bilo v Vietnamu z modrim vzorcem »guilloche« v ozadju natisnjenih 100 000 obrazcev potrdil o gibanju blaga EUR.1 z zaporednimi številkami od AA000001 do AA100000, velik del teh obrazcev pa še ni bil uporabljen za izdajo potrdil EUR.1.

Evropska komisija je nato pristojnim organom iz Vietnama odgovorila, da jim EU odobri prehodno obdobje, v katerem lahko v Vietnamu uporabljajo že natisnjene obrazce potrdil EUR.1 serije AA. Ti že natisnjeni obrazci potrdil EUR.1 serije AA z modrim vzorcem »guilloche« v ozadju se v EU izjemoma sprejmejo kot veljavna dokazila o poreklu. To prehodno obdobje pa bo v EU veljalo dokler ne bodo na voljo ustrezni obrazci potrdil EUR.1 serije AB, vendar najpozneje do 31. decembra 2020.

Vsa neustrezna potrdila o gibanju blaga EUR.1, izdana v Vietnamu po 31. decembru 2020, se v EU zavrnejo zaradi »tehničnih razlogov«.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Poreklo blaga je gospodarska nacionalnost blaga. Je eden izmed treh osnovnih elementov, ki poleg carinske vrednosti in uvrstitve blaga pod pravilno tarifno oznako vplivajo na carinsko obravnavo pri uvozu in na višino carinskega dolga.

EU je oblikovala pravila o poreklu blaga v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz članstva v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) in obveznostmi iz Kjotske konvencije iz leta 1997, hkrati pa je upoštevala interese evropskega gospodarstva. Pravila o poreklu blaga so orodje za izvajanje ukrepov trgovinske politike.

Poreklo blaga in pravila o poreklu se v EU uporabljajo za:

  • uporabo preferencialnih carinskih predpisov;
  • izvajanje ukrepov trgovinske politike, določenih v zvezi s prometom posameznih vrst blaga (količinske omejitve);
  • uporabo instrumentov trgovinske politike (protidampinški ukrepi);
  • ugotavljanje porekla blaga v povezavi z različnimi zakonskimi področji (npr. nacionalna pravila o označevanju porekla izdelkov, javna naročila, projekti Evropskega sklada za razvoj, izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN v zvezi z embargom zoper določene države, izvajanje uredb o prepovedi uvoza živali iz določenih držav zaradi zaščite zdravja potrošnikov itd.);
  • trgovinsko statistiko;
  • izvajanje skupne kmetijske politike;
  • izdajanje dokazil o poreklu za blago, ki se izvaža v tretje države.

Pravila EU o poreklu so razdeljena v dve kategoriji:

  • nepreferencialna pravila o poreklu: nepreferencialno poreklo za razliko od preferencialnega ne prinaša nobenih ugodnosti pri uvozu v EU;
  • preferencialna pravila o poreklu: če ima blago preferencialno poreklo in so izpolnjeni določeni pogoji, se pri uvozu uporabi preferencialna (ugodnejša) carinska stopnja. Preferencialni tarifni ukrepi izhajajo iz sporazumov, ki jih je EU sklenila z nekaterimi državami oz. skupinami držav, ali pa so enostransko sprejeti za nekatere države.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije 

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Povezani predpisi