Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Poreklo blaga

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Poreklo blaga

Neustrezna potrdila o gibanju blaga EUR.1, izdana v Vietnamu

Pristojni organi v Vietnamu izdajajo potrdila o gibanju blaga EUR.1 na obrazcih, ki ne izpolnjujejo tehničnih zahtev iz Priloge VII k protokolu o poreklu.

Sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom je bil objavljen v Uradnem listu EU L 186, z dne 12. 6. 2020. Protokol 1 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: protokol o poreklu), ki je del navedenega sporazuma, je začel veljati 1. avgusta 2020.

Za izdelke s poreklom iz Vietnama veljajo ob uvozu v EU ugodnosti iz sporazuma ob predložitvi potrdila o gibanju blaga EUR.1 (vzorec potrdila o gibanju blaga EUR.1  je v Prilogi VII k protokolu o poreklu) ali izjave o poreklu za pošiljke v vrednosti do 6 000 EUR, katere besedilo je navedeno v Prilogi VI k protokolu o poreklu.

Več držav članic EU je Evropsko komisijo obvestilo, da pristojni organi v Vietnamu izdajajo potrdila o gibanja blaga EUR.1 na obrazcih, ki ne izpolnjujejo tehničnih zahtev iz Priloge VII k protokolu o poreklu. Potrdila o gibanju blaga EUR.1, izdana v Vietnamu, imajo namreč ozadje s tiskanim modrim vzorcem »guilloche« namesto z zelenim vzorcem. Evropska komisija je o tem obvestila pristojne organe iz Vietnama (Ministrstvo za industrijo in trgovino) in čaka na njihova pojasnila. Evropska komisija od vietnamskih pristojnih organov predvsem pričakuje informacijo, kdaj bodo lahko začeli izdajati veljavna potrdila o gibanju blaga EUR.1 z zelenim vzorcem »guilloche« v ozadju.

Evropska komisija predlaga uvoznikom, da ne zahtevajo preferencialne tarifne obravnave na osnovi neveljavnih potrdil o gibanju blaga EUR.1. Potrdilo o gibanju blaga EUR.1, izdano na obrazcu, ki ima modro ozadje, se zavrne zaradi »tehničnih razlogov« in navede razlog, zaradi katerega je bil zavrnjen, veljavno potrdilo o gibanju blaga EUR.1 pa se lahko izda kasneje v Vietnamu naknadno.

Z vsemi nadaljnjimi informacijami v zvezi z obrazci potrdil o gibanju blaga EUR.1, ki jih uporablja Vietnam za izvoz v EU, vas bomo seznanili. 

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Poreklo blaga je gospodarska nacionalnost blaga. Je eden izmed treh osnovnih elementov, ki poleg carinske vrednosti in uvrstitve blaga pod pravilno tarifno oznako vplivajo na carinsko obravnavo pri uvozu in na višino carinskega dolga.

EU je oblikovala pravila o poreklu blaga v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz članstva v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) in obveznostmi iz Kjotske konvencije iz leta 1997, hkrati pa je upoštevala interese evropskega gospodarstva. Pravila o poreklu blaga so orodje za izvajanje ukrepov trgovinske politike.

Poreklo blaga in pravila o poreklu se v EU uporabljajo za:

  • uporabo preferencialnih carinskih predpisov;
  • izvajanje ukrepov trgovinske politike, določenih v zvezi s prometom posameznih vrst blaga (količinske omejitve);
  • uporabo instrumentov trgovinske politike (protidampinški ukrepi);
  • ugotavljanje porekla blaga v povezavi z različnimi zakonskimi področji (npr. nacionalna pravila o označevanju porekla izdelkov, javna naročila, projekti Evropskega sklada za razvoj, izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN v zvezi z embargom zoper določene države, izvajanje uredb o prepovedi uvoza živali iz določenih držav zaradi zaščite zdravja potrošnikov itd.);
  • trgovinsko statistiko;
  • izvajanje skupne kmetijske politike;
  • izdajanje dokazil o poreklu za blago, ki se izvaža v tretje države.

Pravila EU o poreklu so razdeljena v dve kategoriji:

  • nepreferencialna pravila o poreklu: nepreferencialno poreklo za razliko od preferencialnega ne prinaša nobenih ugodnosti pri uvozu v EU;
  • preferencialna pravila o poreklu: če ima blago preferencialno poreklo in so izpolnjeni določeni pogoji, se pri uvozu uporabi preferencialna (ugodnejša) carinska stopnja. Preferencialni tarifni ukrepi izhajajo iz sporazumov, ki jih je EU sklenila z nekaterimi državami oz. skupinami držav, ali pa so enostransko sprejeti za nekatere države.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije 

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Povezani predpisi