Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Življenjski in poslovni dogodki

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

Storitve in obrazci

PREBIVALCI
fizične osebe

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

E-STORITVE
pripomočki in programi

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Spremembe v TARIC3 modulu “Spletne storitve” zaradi uvedbe izvoznih postopkov

Računsko kontrolni modul brskalnika TARIC3 bo dopolnjen z izvoznim delom. Posledično se bo to odražalo v TARIC3 Spletnih storitvah. Zunanji uporabniki, ki želijo uporabiti nove funkcionalnosti, naj se pravočasno na to pripravijo. Predvidena namestitev sprememb v produkcijo je 13. 3. 2019.

V računsko kontrolni modul brskalnika TARIC3 bodo uvedeni izvozni postopki. Posledično se modul po novem razdeli na podmenija Uvoz in Izvoz. Pri tem bo v maski modula prišlo do drugačne razporeditve vnosnih polj.

Uvozni del modula, ki se bo uporabljal za uvozne postopke, se vsebinsko v ničemer ne spreminja v primerjavi s trenutnim modulom. Dodano bo le polje Šifra države odpreme/izvoza, ki pa se še ne bo uporabljalo za kontrolo ukrepov in pri izračunu dajatev.

Izvozni del, ki se bo uporabljal za izvozne postopke, je oblikovan po vzoru uvozne maske, pri tem so v izvozno masko vključena vsa relevantna polja deklaracije, ki se uporabljajo za kontrolo ukrepov iz TARIC-a.

Glede na opisano so bile dopolnjene tudi TARIC3 Spletne storitve. Med spletne storitve sta dodani dve novi funkciji izracun2 in izracunv2. Novi funkciji sta podobni že izdelanima funkcijama izracun in izracunv, z razliko, da novi funkciji vsebujeta dodaten parameter p1517 (glej poglavje 2.1 v prilogi). To pomeni, da se novi funkciji izracun2 in izracunv2 lahko uporabljata tako za uvozne kot izvozne postopke, medtem ko se obstoječi funkciji izracun in izracunv lahko uporabljati le za uvozne postopke.

Struktura spletnih storitev za dostop do kontrol so ostale nespremenjene. Funkcije za kontrole, ki imajo parametra puvozizvoz in p34a omogočajo, da se v parameter p34a, v primeru izvoznih postopkov vpisuje vrednost iz polja 17a izvozne deklaracije. (glej opis parametra p34 pri posameznih funkcijah kontrol – poglavje 3.1 v prilogi).

Zunanji uporabniki, ki uporabljajo TARIC3 Spletne storitve in želijo uporabiti opisane novosti, prosimo da se na to pravočasno pripravijo.

Opisane spremembe bodo predvideno nameščene v produkcijo v rednem terminu namestitev in sicer 13. 3. 2019.

TARIC3 – UN - Spletne storitve_v.1.4

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Blago, ki je predmet trgovanja, je treba zaradi pravilne obravnave uvrstiti v nomenklaturo carinske tarife. Pravilna uvrstitev blaga v nomenklaturo carinske tarife je pogoj, da se v carinskem postopku uporabijo pravilni ukrepi (višina dajatev, netarifni ukrepi, ugotavljanje porekla ipd.).

Skupna carinska tarifa Evropske unije temelji na mednarodni nomenklaturi harmoniziranega sistema in na kombinirani nomenklaturi EU, ki je kombinacija nomenklature (podrobnega seznama blaga) in stopnje dajatev. V carinski tarifi je zajeta vsa zakonodaja EU, ki ima vpliv na višino carinskih dajatev.

Harmoniziran sistem je mednarodna večnamenska nomenklatura, ki je bila oblikovana pod okriljem Svetovne carinske organizacije (SCO). Nomenklaturo harmoniziranega sistema (HS) ureja Mednarodna konvencija o harmoniziranem sistemu za poimenovanje in označevanje blaga.

Kombinirana nomenklatura EU (KN) je nadaljnja delitev blaga na osemmestne oznake na ravni Evropske unije.

Uvrščanje blaga po carinski tarifi pomeni, da blago v skladu z veljavnimi predpisi  uvrstimo pod določeno podštevilko kombinirane nomenklature ali pod oznako TARIC. TARIC je integrirana tarifa EU, ki je podatkovna zbirka, v katero so integrirani vsi ukrepi, ki se nanašajo tako na carinsko tarifo kot na trgovinsko in kmetijsko zakonodajo. Nomenklatura TARIC predstavlja nadaljnjo delitev blaga na desetmestno oznako TARIC.

Carinski organi držav članic lahko odločijo o uvrstitvi nekega blaga v nomenklaturo carinske tarife tudi s pisno odločbo, poimenovano zavezujoča tarifna informacija (ZTI).

Pravilna uvrstitev blaga po carinski tarifi je osnovni pogoj za obravnavo blaga v nadaljnjih carinskih in drugih postopkih. Na to je vezan pravilen obračun carinskih dajatev, protidampinških dajatev, izračun kvot, opustitev, DDV-ja, kmetijskih subvencij in drugega.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Mednarodni sporazumi

Povezani predpisi