Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Življenjski in poslovni dogodki

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

Storitve in obrazci

PREBIVALCI
fizične osebe

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

E-STORITVE
pripomočki in programi

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Obvestilo o spremembah v Računsko kontrolnem modulu brskalnika TARIC3

Z namenom, da se izboljša uporabnost računsko kontrolnega modula brskalnika TARIC3, se je v ta modul vpeljalo še izvozne carinske postopke, ki se uporabljajo v izvoznih carinskih deklaracijah. Posledično se je spremenila zaslonska maska modula, ki jo uporablja uporabnik ter spremenile so se posamezne funkcionalnosti, ki so se do sedaj že uporabljale.

Računsko kontrolni modul (v nadaljnjem besedilu: modul) je eden od modulov brskalnika TARIC3. Modul je do sedaj omogočal uporabo in izvajanje ukrepov iz podatkovne zbirke TARIC ter izračun dajatev za vse uvozne carinske postopke pri katerih se računajo dajatve in izvajajo ukrepi prepovedi in omejitev. Z namenom, da se izboljša uporabnost tega modula, se je v ta modul vpeljalo še izvozne carinske postopke, ki se uporabljajo v izvoznih carinskih deklaracijah. Posledično se je spremenila zaslonska maska modula, ki jo uporablja uporabnik ter spremenile so se posamezne funkcionalnosti, ki so se do sedaj že uporabljale.

Uveden je nov meni Vrsta trgovanja, ki se nahaja na levi strani zaslonske maske. S klikom na izbrano vrsto trgovanja se odpre ustrezna zaslonska maska. V primeru izbire vrste trgovanja Uvoz se odpre zaslonska maska za izračun uvoznih dajatev in preverjanje pogojev za uvoz blaga. Ob izbiri vrste trgovanja Izvoz pa se odpre zaslonska maska za preverjanje pogojev za izvoz blaga.

Slika: Zaslonska maska

Pri izbiri vrste trgovanja Uvoz se odpre zaslonska maska, ki poleg že poznanih polj iz predhodne verzije zaslonske maske modula, vsebuje še novo polje Šifra države odpreme/izvoza (polje 15a deklaracije). V omenjeni zaslonski maski so polja poleg datumskega in polja za valuto razporejena po naraščajočem vrstnem redu glede na številko polja iz carinske deklaracije v navpični smeri z nadaljevanjem v naslednjem stolpcu.

V primeru vrste trgovanja Izvoz pa se odpre nova zaslonska maska za preverjanje pogojev za izvoz blaga, ki poleg datumskega in polja valute vsebuje še polja:

  • šifra namembne države,
  • opis blaga,
  • tarifna oznaka,
  • postopek
  • neto masa v kg,
  • posebna merska enota in
  • posebni zaznamki, potrdila, dovoljenja.

Tudi v tej zaslonski maski so polja razporejena po naraščajočem vrstnem redu glede na številko polja iz carinske deklaracije v navpični smeri z nadaljevanjem v naslednjem stolpcu. V spodnjem delu zaslonske maske se nahaja gumb Preverjanje, ki ima enako funkcijo kot že poznan gumb Izračunaj iz predhodne verzije zaslonske maske modula.

Pri opravljanju poizvedb v zaslonski maski za vrsto trgovanja Izvoz ali Uvoz ni več v uporabi gumb Nazaj. Lastnost tega gumba je vključena v funkcionalnosti gumba Preverjanje in Izračunaj. Po opravljeni poizvedbi v modulu, ko se prikaže rezultat poizvedbe, se uporaba gumba Izračunaj oz. Preverjanje blokira. Gumb v tej fazi posivi. V primeru, da je treba v opravljeni poizvedbi narediti usklajevanje podatkov (dodajanje, brisanje, popravljanje) se klikne v izbrano polje v zaslonski maski. S tem dejanjem se gumb Izračunaj oz. Preverjanje ponovno odblokira, gumb pa se obarva v prvotno barvo.

V nameščenih novih zaslonskih maskah so bile uporabljene vse že poznane relacije in logika, ki se nanaša na podatke v podatkovni zbirki TARIC in so se uporabljale že v predhodni verziji modula.

 

 

 

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Blago, ki je predmet trgovanja, je treba zaradi pravilne obravnave uvrstiti v nomenklaturo carinske tarife. Pravilna uvrstitev blaga v nomenklaturo carinske tarife je pogoj, da se v carinskem postopku uporabijo pravilni ukrepi (višina dajatev, netarifni ukrepi, ugotavljanje porekla ipd.).

Skupna carinska tarifa Evropske unije temelji na mednarodni nomenklaturi harmoniziranega sistema in na kombinirani nomenklaturi EU, ki je kombinacija nomenklature (podrobnega seznama blaga) in stopnje dajatev. V carinski tarifi je zajeta vsa zakonodaja EU, ki ima vpliv na višino carinskih dajatev.

Harmoniziran sistem je mednarodna večnamenska nomenklatura, ki je bila oblikovana pod okriljem Svetovne carinske organizacije (SCO). Nomenklaturo harmoniziranega sistema (HS) ureja Mednarodna konvencija o harmoniziranem sistemu za poimenovanje in označevanje blaga.

Kombinirana nomenklatura EU (KN) je nadaljnja delitev blaga na osemmestne oznake na ravni Evropske unije.

Uvrščanje blaga po carinski tarifi pomeni, da blago v skladu z veljavnimi predpisi  uvrstimo pod določeno podštevilko kombinirane nomenklature ali pod oznako TARIC. TARIC je integrirana tarifa EU, ki je podatkovna zbirka, v katero so integrirani vsi ukrepi, ki se nanašajo tako na carinsko tarifo kot na trgovinsko in kmetijsko zakonodajo. Nomenklatura TARIC predstavlja nadaljnjo delitev blaga na desetmestno oznako TARIC.

Carinski organi držav članic lahko odločijo o uvrstitvi nekega blaga v nomenklaturo carinske tarife tudi s pisno odločbo, poimenovano zavezujoča tarifna informacija (ZTI).

Pravilna uvrstitev blaga po carinski tarifi je osnovni pogoj za obravnavo blaga v nadaljnjih carinskih in drugih postopkih. Na to je vezan pravilen obračun carinskih dajatev, protidampinških dajatev, izračun kvot, opustitev, DDV-ja, kmetijskih subvencij in drugega.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Mednarodni sporazumi

Povezani predpisi