Carinski laboratorij

Opis

Simbolična slika.
FURS

Leta 1964 je carinski laboratorij začel delovati v okviru Carinarnice Ljubljana, v prostorih tedanje hale IX, v Javnih skladiščih. Trenutno deluje v prostorih Generalnega finančnega urada, v okviru Uprave za carine in njenega Sektorja za carinsko tarifo.

V carinskem laboratoriju je zaposlenih osem strokovnjakov z univerzitetno izobrazbo s kemijskega, tekstilnega in živilskega področja. S svojim znanjem in sodobno analitsko opremo nudijo Finančni upravi RS tako strokovno kot tehnično podporo pri uvrščanju blaga v carinsko tarifo, pri izvajanju kontrole nad trošarinskim blagom in pri ugotavljanju namenske uporabe mineralnih olj. Do ukinitve izvoznih nadomestil je laboratorij izvajal tudi analize, ki so bile potrebne za pravilno izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike in ureditve kmetijskih trgov.

Naloga laboratorija ni le tehnična podpora, temveč tudi zaščita življenja in zdravja ljudi ter varovanje okolja.

Trenutno se izvaja približno 50 različnih analitskih metod, med katerimi so nekatere standardne, druge pa t. i. hišne metode, ki so jih za potrebe dela razvili zaposleni sami. Vpeljan je sistem kakovosti, kar zahteva natančno in dokumentirano izvedbo analitskih metod, uporabo standardov in drugih referenčnih materialov, natančno zapisovanje vseh dogodkov, ki se lahko pojavijo ob izvedbi neke metode, in podobno.

Carinski laboratorij je tudi član skupine evropskih carinskih laboratorijev CLEN (Customs Laboratories European Network), ki danes vključuje približno 80 laboratorijev. Cilj te velike skupine je, da bi carinski laboratoriji znotraj EU delovali enotno, kot en sam velik laboratorij. V ta namen so znotraj CLEN-a organizirane medlaboratorijske primerjave, v katerih se vsakokrat analizirajo drugi vzorci blaga (npr. razna živila, pogonsko gorivo, pijače, tekstil, krma ipd.), ki so specifični za carinske laboratorije in niso komercialne narave. Te primerjave so za laboratorije izredno pomembne, saj je  njihov glavni namen usklajenost analitskih metod znotraj carinskih laboratorijev v EU, potrjevanje in razvoj novih metod, prav tako pa služijo preverjanju in izboljševanju kakovosti dela v posameznih laboratorijih.

Vseh preskusov laboratorij ne izvaja sam, saj bi bil nakup analitske opreme predrag, razvoj metod pa neracionalen. Tako na primer Institut Jožef Štefan izvaja izotopske analize sladkorja ter določa vsebnost biokomponent v vzorcih blaga (mineralna olja, alkohol).

Za potrebe policije opravlja carinski laboratorij analize vzorcev blaga, ki vsebujejo prepovedane substance v športu, ki jih predstavljajo predvsem anabolični steroidi.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Mednarodni sporazumi

Povezani predpisi

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH