Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Selim se v tujino

Storitve in obrazci

PREBIVALCI
fizične osebe

 

Davčna obveznost posameznika je odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki jih dosegajo v Sloveniji in v tujini, nerezidenti pa so zavezani za plačilo dohodnine od dohodkov z virom v Sloveniji.

Če posameznik za krajši čas odide iz Slovenije, primeroma zaradi začasne zaposlitve v tujini, študija v tujini, ipd. in ohrani vsaj eno od rezidenčnih vezi s Slovenijo (npr. uradno prijavljeno stalno prebivališče, družina ostane v Sloveniji, prisotnost v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu, …), ostane rezident Slovenije.

Posameznik, ki za daljši čas oziroma za stalno odide iz Slovenije, se šteje za nerezidenta Slovenije, ko pretrga vse rezidenčne vezi s Slovenijo, tj. odjavi stalno prebivališče v Sloveniji in prenese center osebnih (npr. selitev skupaj z družino, udejstvovanje v družabnem življenju v tujini) in ekonomskih interesov (npr. zaposlitev v tujini, premoženje) v tujino ter tudi sicer ni prisoten v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu. Tak posameznik si mora, poleg odjave stalnega (oziroma začasnega) prebivališča pri pristojnem organu (pri upravni enoti), pri finančni upravi urediti tudi svoj rezidentski status za davčne namene. Več informacij glede ureditve rezidentskega statusa je objavljenih v dokumentu Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pododbah.

Podrobnejše informacije o davčnih obveznostih Slovencev ob odhodu iz Slovenije so objavljene na spletni strani finančne uprave, v dokumentu Davčne obveznosti Slovencev ob odhodu iz Slovenije.

Ali ste vedeli?

Nerezidenti so zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov z virom v Sloveniji. Primeroma so to dohodki iz kapitala (obresti, dividende, dobiček iz kapitala) in dohodki iz oddajanja premoženja v najem (najemnine) ali iz prenosa premoženjske pravice (licenčnine).

Podpisano in skenirano vlogo/vprašalnik za ugotavljanje rezidentskega statusa se lahko posreduje finančni upravi tudi po elektronski pošti na naslov slovenciposvetu.furs(at)gov.si ali preko portala eDavki z uporabo digitalnega potrdila ali z uporabniškim imenom in geslom.