Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Pridobitev davčne številke za tujca

Fizična oseba, ki v Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, pa dosega na njenem območju obdavčljive dohodke ali je lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja, mora finančnemu uradu predložiti prijavo za vpis v davčni register.

Kakšen je postopek pridobitve?

Izpolniti je treba obrazec DR-02 (dostopen je tudi v ITHUEN in DE jeziku; obrazec lahko dobite tudi na finančnem uradu) in ga vložiti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad. Postopek se lahko izvede na tri načine:

  • Osebna oddaja prijave za vpis v davčni register na finančnem uradu. S seboj je poleg obrazca DR-02 treba imeti identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list) in listine, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo (spreminjajo ali dopolnjujejo) v davčni register.
  • Preko pooblaščenca. V tem primeru mora pooblaščenec na finančni urad prinesti obrazec DR-02, izpolnjen z vašimi podatki, pooblastilo, kopijo vašega identifikacijskega dokumenta in listine, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo (spreminjajo ali dopolnjujejo) v davčni register.
  • Po pošti. K obrazcu DR-02 je potrebno priložiti kopijo identifikacijskega dokumenta in listine, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo (spreminjajo ali dopolnjujejo) v davčni register.

Potrdilo o dodeljeni davčni številki boste prejeli takoj oziroma v nekaj dneh po pošti.