Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Prejel sem dividende

Življenjski in poslovni dogodki

PREBIVALCI
fizične osebe

Storitve in obrazci

PREBIVALCI
fizične osebe

 

Dividende predstavljajo izplačilo udeležbe v dobičku podjetja in druge dohodke, dosežene na podlagi lastniškega deleža.

Dividende izplačane v Sloveniji

V primeru, da dividende izplača plačnik davka (podjetje v Sloveniji), mora plačnik davka izračunati, odtegniti in plačati odtegljaj kot dohodnino po stopnji 25 %. Dividend ne vključujemo v letno dohodninsko napoved. Prejemnik dividend v tem primeru nima nobenih obveznosti.

Dividende izplačane v tujini

V primeru, da dividendo izplača oseba, ki ni plačnik davka (če se dividende prejema neposredno iz tujine), mora prejemnik dividende pri FURS napovedati sam v napovedi za odmero dohodnine od dividend, in sicer do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Na podlagi napovedi FURS najkasneje do 30. aprila izda odločbo s plačilnim nalogom, ki ga mora davčni zavezanec poravnati v 30 dneh od vročitve.

Dohodnina od dividend se plača na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-41009.

Kako oddam napoved?

Obrazec lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki:

Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

Primer izpolnjenega obrazca

Napoved za odmero dohodnine od dividend