Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Opomin

Storitve in obrazci

PREBIVALCI
fizične osebe

 

Finančna uprava pred začetkom davčne izvršbe z opominom pozove dolžnika, da prostovoljno poravna neplačane obveznosti. Če dolžnik ne izpolni svoje obveznosti niti po prejemu opomina, davčni organ uvede postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi.

Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli, da opomin ni zakonsko obvezen dokument in ima poljubno obliko? Vsebinsko je sestavljen tako, da pregledno prikazuje katere obveznosti zavezanec ni poravnal v roku in kako jih lahko plača (transakcijski račun, referenca). Na opominu so navedeni tudi kontaktni podatki.

Opomin za fizične osebe je vročen po navadni pošti. V kolikor pa zavezanec želi prejemati opomin elektronsko na spletnem portalu eDavki, si uredi elektronsko vročanje z oddajo vloge Vrocanje-POS.

Pomni

Zoper opomin pritožba ni mogoča. Če se z vsebino opomina ne strinjate, se na spletni strani portala eDavki nahaja obrazec, ki ga lahko uporabite kot odziv na prejeti opomin ali pokličete na telefonsko številko klicnega centra za opominjanje 080 209 00 00.

Več o tem

Opominjanje​​​​​​​