Medijsko središče > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Medijsko središče

Nadzor FURS zaradi neizplačila plač – prvi učinki nadzora po novih pristojnostih

Od 360 obravnavanih zavezancev jih 137 ni izplačalo plač, v 50 primerih pa so plače sicer bile izplačane, vendar niso bili obračunani prispevki.

Finančna uprava RS je na podlagi novega 134.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od 1. 1. 2018 dobila novo pristojnost. Uvede lahko postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, ki niso predložili obračuna prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: REK obrazec), ker delavcem niso izplačali plač. V nadaljevanju predstavljamo prve učinke nadzora na tem področju.

Celotno sporočilo za javnost  

nazaj