Finančna uprava RS - eDavki http://www.fu.gov.si/rss/e-davki/ sl_SI.UTF-8 FURS Mon, 19 Mar 2018 02:07:05 +0100 Mon, 19 Mar 2018 02:07:05 +0100 FURS Novice news-7540 Fri, 26 Jan 2018 14:18:00 +0100 Oddaja obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO) in obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) za leti 2017 in 2018 http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/oddaja_obracunov_davka_od_dohodkov_pravnih_oseb_dod_ddpo_in_obracunov_akontacije_dohodni_7540/ Oddaja obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD za davčno leto 2017 in 2018. Za davčno leto 2017
Za pripravo in oddajo obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD za davčna obdobja do 31. 12. 2017, oziroma za poslovna obdobja 2017/2018 se, enako kot v preteklih letih, uporabljata aplikaciji Silvester Pelias in Silvester Fineus. Nova verzija aplikacije Silvester Pelias za leto 2017 bo na voljo predvidoma 10. januarja 2018, za pripravo obračuna DDD-DDD se za leto 2017 uporablja obstoječa verzija programa Silvester Fineus.


Za davčno leto 2018

Za pripravo in oddajo obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD, ki se nanašajo na davčna obdobja od 1. 1. 2018 dalje, je od danes, 26. 1. 2018, na eDavkih na voljo nova programska podpora. Za davčno leto 2018 oddaja obračunov z uporabo aplikacij Silvester Pelias in Silvester Fineus ni več mogoča.

Kako oddati obračun DDD-DDD (Doh-Dej) in Dod-DDPO za davčno obdobje 2017 si lahko pogledate v videu ali pa odgovor na vprašanje poiščete med pogostimi vprašanji  .

 

Tehnična podpora eDavki.

]]>
Podjetja (Businesses) E-storitve #eDavki
news-7394 Wed, 03 Jan 2018 13:02:00 +0100 Oddaja KP-KPD za leto 2017 http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/oddaja_kp_kpd_za_leto_2017_7394/ Kontrolni podatki za leto 2017. Za odmerno leto 2017 se kontrolni podatki oddajajo enako kot pretekla odmerna leta, preko portala eDavki – obrazec KP-KPD. Podatki za uvoz se lahko pripravijo ročno v eDavkih v sklopu obrazca KP-KPD, kjer lahko pripravite datoteko tako, da v razdelku »Izdelaj datoteko« izberete ustrezen VIR podatkov, ki ga želite pripraviti za oddajo.


Preko sistema eDavki je omogočena priprava ali uvoz in oddaja naslednjih podatkov:

- VirPN2
- VirOpr
- VirObr
- VirOdiv
- VirVdc
- VirOprkm
- Vir6600
- VirSkupkm
- Vir5900
- Vir5200
- VirPon
- VirSport1
- VirSport2
- VirUmik


Omogočen je tudi uvoz in oddaja predpripravljenih podatkov:

- VirInva
- VirPN1
- VirPN2
- VirVdcA5B


Tehnična podpora eDavki

]]>
#eDavki Podjetja (Businesses) E-storitve
news-6969 Fri, 15 Sep 2017 14:30:35 +0200 Vlaganje zahtevkov s področja carin in trošarin prek portala eDavki http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/vlaganje_zahtevkov_s_podrocja_carin_in_trosarin_prek_portala_edavki_6969/ Od 13. septembra 2017 je mogoče prek portala eDavki elektronsko vlagati vloge s področja carin in trošarin. Obrazci so objavljeni na spletni strani Finančne uprave RS, področje Carina oziroma Davki in druge dajatve\Trošarine in jih zavezanci izpolnijo in shranijo kot lasten dokument ter vložijo prek portala eDavki kot »Ostale vloge« NF-LD - Lastni dokument. To pomeni, da na elektronskem obrazcu »Lastni dokument« prenesejo shranjeno datoteko in kot »Kategorijo« izberejo »CARINE« za carinske vloge oziroma »TROŠARINE« za trošarinske vloge in nato iz ponujenega seznama izberejo posamezno vlogo. 

Prek portala eDavki se lahko elektronsko vlagajo naslednje vloge s področja carin in trošarin:

Carina:

Trošarine:

]]>
Podjetja (Businesses) E-storitve
news-6076 Mon, 13 Mar 2017 13:53:54 +0100 Obračun DDD-DDD (Doh-Dej) in Dod-DDPO http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/obracun_ddd_ddd_doh_dej_in_dod_ddpo_6076/ Učni video kako oddati obračun. Kako oddati obračun DDD-DDD (Doh-Dej) in Dod-DDPO si lahko pogledate v videu ali pa odgovor na vprašanje poiščete med pogostimi vprašanji  .

]]>
Podjetja (Businesses) E-storitve
news-5565 Thu, 29 Dec 2016 14:31:00 +0100 Onemogočena oddaja obrazcev DDD-DDD http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/onemogocena_oddaja_obrazcev_ddd_ddd_5565/ Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Obveščamo Vas, da oddaja obrazcev DDD-DDD (Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti) za davčna obdobja od 1.1. 2017 dalje še ni omogočena.

Zaradi spremembe Zakona o dohodnini – novela ZDoh-2R in Zakona o davčnem postopku - novela ZDavP-2J (Uradni list RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016)  in v povezavi s spremenjenim Pravilnikom o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 86/16 z dne 29.12.2016), bomo predvidoma v januarju 2017 objavili novo rešitev za pripravo in oddajo  obračunov DDD-DDD (eDavki, SilvesterF).

Na voljo bo nova različica programa Silvester Fineus, ki se bo od objave dalje uporabljala za davčna obdobja od 1.1.2016 dalje.

Do objave nove različice bo oddaja obračunov za davčna obdobja v okviru koledarskega leta 2016 možna na trenutno veljavni verziji programa.

]]>
E-storitve #eDavki Podjetja (Businesses)
news-5502 Fri, 16 Dec 2016 10:25:00 +0100 Dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila za l. 2017 http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/dovoljenja_za_uveljavljanje_pavsalnega_nadomestila_za_l_2017_5502/ FURS bo praviloma konec meseca decembra izdal dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila za leto 2017 po uradni dolžnosti. FURS bo obstoječim imetnikom dovoljenj s 1. 1. 2017 podaljšal veljavnost teh dovoljenj za naslednje koledarsko leto po uradni dolžnosti.  Davčnim zavezancem, ki ne izpolnjujejo pogojev za podaljšanje dovoljenja po uradni dolžnosti, bo davčni organ posredoval obvestilo z navedbo razloga oziroma razlogov za nepodaljšanje.

Več informacij najdete na tej povezavi.

]]>
E-storitve #eDavki #G2G
news-5399 Tue, 29 Nov 2016 14:25:00 +0100 Namestitev novega strežniškega potrdila COMODO je ponovno prestavljena http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/namestitev_novega_strezniskega_potrdila_comodo_je_ponovno_prestavljena_5399/ V četrtek, 08. 12. 2016, ob 14:30 bomo namestili novo strežniško potrdilo izdajatelja COMODO. Obveščamo vas, da je namestitev novega strežniškega potrdila za sistem eDavki, ki je bila načrtovana za sredo, 30. 11. 2016, odložena na nov termin, in sicer 08.12.2016 ob 14:30.

Vse uporabnike eDavkov, ki uporabljate lastne aplikativne rešitve, ponovno prosimo, da preverite delovanje aplikacij v testnem sistemu Beta eDavki in po potrebi v ustrezne shrambe potrdil (truststore) namestite korenska potrdila izdajatelja Comodo.

Korenska potrdila izdajatelja Comodo si prenesite s te povezave in si jih namestite v shrambo potrdil.

Za uporabo ZBS_B2B kanala na Beta eDavki je potrebno uporabiti nov profil.

]]>
E-storitve #eDavki #G2G #eCarina Podjetja (Businesses)
news-5427 Tue, 29 Nov 2016 08:35:00 +0100 Predčasna oddaja REK in PNiPD obrazcev za datume izplačila en mesec vnaprej je trenutno onemogočena http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/predcasna_oddaja_rek_in_pnipd_obrazcev_za_datume_izplacila_en_mesec_vnaprej_je_trenutno_on_5427/ V skladu s spremembo določbe prvega odstavka 283. člena ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 63/16) mora plačnik davka davčni odtegljaj in prispevke za socialno varnost izračunati in odtegniti ob obračunu dohodka, plačati pa najpozneje v petih dneh od izplačila dohodka. Navedena določba se začne uporabljati 1. januarja 2017. Zaradi tega se spreminja programska podpora za knjiženje REK in PNiPD obrazcev in jih ni mogoče predčasno oddati za datume izplačila od 1.1.2017  dalje.

]]>
E-storitve #eDavki Podjetja (Businesses)
news-5419 Mon, 28 Nov 2016 14:11:00 +0100 Oddaja datoteke VIR.VDC za leto 2016 http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/oddaja_datoteke_virvdc_za_leto_2016_5419/ Rok za predložitev datoteke VIR.VDC je 15.1.2017. Aplikacija za vnos VIR.VDC bo uporabnikom na voljo od 22.12.2016 dalje, zato se rok za predložitev datoteke VIR.VDC podaljša do 15.1.2017.

]]>
E-storitve #eDavki Podjetja (Businesses)
news-5420 Mon, 28 Nov 2016 10:01:00 +0100 Novosti na področju REK-1 obrazcev – polja M01 do M10 http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/novosti_na_podrocju_rek_1_obrazcev_polja_m01_do_m10_5420/ Na BETA eDavkih so nameščene nove sheme individualnih REK obrazcev (iREK). Na BETA eDavkih so za potrebe testiranja in implementacije sprememb XML struktur za REK-1 obrazec nameščene nove sheme individualnih REK obrazcev (iREK), ki bodo v produkciji od 22. 12. 2016 dalje. Spremembe bodo implementirane zaradi dopolnitev kontrol na iREK za potrebe poročanja podatkov za sestavo M-4 Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. XML shema za iREK se spreminja za obrazce REK-1 (1001, 1003, 1090, 1091, 1095, 1098, 1100, 1101, 1102, 1103, 1107, 1110, 1111, 1122, 1130, 1132 in 1150), predložene prek eDavkov od 22.12.2016 dalje, in sicer ne glede na datum izplačila dohodka.

Kontirani obrazci z vsemi spremembami so objavljeni na spletni strani betaedavki.

Primer: za zgoraj navedene vrste REK obrazcev, ki bodo vsebovali tudi podatke o razliki do najnižje osnove za plačilo prispevkov v polju M08, bo po novi XML shemi treba poročati v skladu s spodaj navedenimi pravili:

 • XML za iREK, vložen prek eDavkov do vključno 21.12.2016 (za vsa izplačila, vključno za mesec december 2016):

  <M08Z>200.00</M08Z>
 • XML za iREK, vložen prek eDavkov od vključno 22.12.2016 dalje(za vsa izplačila, vključno za mesec december 2016):

  <M08>
  <M08Z>200.00</M08Z>
  </M08>
 • XML za iREK, vložen prek eDavkov za izplačila dohodkov za mesec januar 2017 in dalje

  <M08>
  <M08Z>200.00</M08Z>
  <M08OD>2017-01-01</M08OD>
  <M08DO>2017-01-31</M08DO>
  </M08>

Dopolnjene kontrole v zvezi s spremembami v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Ur. l. RS, št. 60/2016) veljajo za izplačila dohodka za mesec januar 2017 in dalje (polje 011 na zbirnem REK-1 obrazcu), zato se zaradi predčasne objave XML sheme na produkcijskem okolju eDavki za uporabnike XML shema v poljih M03, M05 in M08 spreminja na način, predstavljen v zgornjem primeru.

]]>
E-storitve #eDavki Podjetja (Businesses)
news-5398 Thu, 24 Nov 2016 09:53:35 +0100 Predčasna oddaja obračunov OPSVZ in OPSVL za mesec december 2016 je trenutno onemogočena http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/predcasna_oddaja_obracunov_opsvz_in_opsvl_za_mesec_december_2016_je_trenutno_onemogocena_5398/ Trenutno ni mogoča predčasna oddaja obračuna OPSVZ/OPSVL za mesec december 2016. V skladu s spremembo določbe prvega odstavka 353. člena ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 63/16) mora zavezanec za prispevke za socialno varnost predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. dne v mesecu, plačati pa najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. Navedena določba se začne uporabljati 1. januarja 2017. Zaradi tega se spreminja programska podpora za oddajo obračunov OPSVZ/OPSVL in zato ni mogoče predčasno oddati obračune OPSVZ/OPSVL za mesec december 2016.

]]>
#eDavki E-storitve
news-5381 Mon, 21 Nov 2016 12:57:00 +0100 Odložena namestitev novega strežniškega certifikata na sistem eDavki http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/odlozena_namestitev_novega_strezniskega_certifikata_na_sistem_edavki_5381/ Odloženo na drug termin. Obveščamo, da je namestitev novega strežniškega potrdila za sistem eDavki, ki je bila načrtovana za ponedeljek, 21. 11. 2016, ob 12. uri, odložena na drug termin.

Nov termin zamenjave strežniškega potrdila, bo pravočasno objavljen.

]]>
Podjetja (Businesses)
news-5394 Fri, 18 Nov 2016 13:50:00 +0100 Napake pri vročanju in povečan obseg prijav http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/napake_pri_vrocanju_in_povecan_obseg_prijav_5394/ eVročanje-OsDok Obveščamo vas, da beležimo povečan obseg telefonskih klicev in prejete elektronske pošte zaradi težav zavezancev pri prevzemanju elektronsko vročenih dokumentov, ki zahtevajo osebno vročitev (eVročanje-OsDok). Zaradi tega so dolge čakalne vrste tako pri telefonskem odzivu, kot pri odgovorih na elektronsko pošto. V kolikor ne dobite veze na telefonu, nas o težavah lahko obvestite po elektronski pošti na sd.fu(at)gov.si  (v sporočilu navedite zavezančevo davčno številko).

Prosimo vas, da preden se obrnete na podporo sami preverite ali ste pravilno uredili pravice in ustrezno določili pooblaščenca za vročanje:

Najpogostejše napake, ki onemogočajo vpogled v elektronsko vročene dokumente so sledeče:

1. Pooblaščenec za vročanje je bil določen potem, ko je zavezanec že prejel elektronsko vročen dokument. V takem primeru je treba počakati do izteka 15 dnevnega roka, da nastopi fikcija vročitve. Zavezanec po potrebi določi pooblaščenca za vročanje (pooblastilo bo veljalo za bodoče vročitve) ali pridobi digitalno potrdilo izdano na pravno osebo in uredi notranja pooblastila.

2. Fizične osebe z dejavnostjo, ki vstopajo v portal eDavki z digitalnim potrdilom, ki je izdano na fizično osebo nimajo ustreznih pooblastil. Fizične osebe z dejavnostjo smiselno pooblastijo sebe kot fizično osebo, pridobijo digitalno potrdilo za svojo dejavnost ali pooblastijo drugega pooblaščenca za vročanje.

3. Zavezanec je določil pooblaščenca za vročanje, ki nima urejenega dostopa do portala eDavki (npr. pooblaščena je bila fizična oseba, ki dostopa do portala eDavki z digitalnim potrdilom izdanim na pravno osebo, do svojega profila v portalu eDavki pa nima dostopa). Zavezancem, ki imajo urejena notranja pooblastila ni treba določiti pooblaščenca za vročanje. Osebne vročene dokumente lahko prevzamejo z ureditvijo notranjih pooblastil (eVrocanje-OsDok, Osebni dokument in eVrocanje-Vrocilnica, Vročilnica).

4. Splošno obvestilo, ki se sedaj vroča fizičnim osebam z dejavnostjo je upoštevalo stanje pooblaščenca za vročanje na dan 26.10.2016 in večina zavezancev na ta dan ni imela urejenega pooblaščenca za vročanje (glej točko 1.)

5. Do sedaj so se dokumenti (opomini in poboti) vročali navadno (zavezanci so lahko odprli dokumente preko notranjega in tudi zunanjega pooblastila). Dokumente, ki zahtevajo osebno vročitev lahko prevzamejo le zavezanci, ki imajo urejena notranja pooblastila ali pooblaščenci za vročanje z ustrezno urejenim dostopom do portala eDavki.

6. Zaradi težav, ki jih imajo zavezanci pri odpiranju poskusno vročenih dokumentov, smo poskusno vročanje do nadaljnjega ustavili.

Priporočamo tudi uporabo iskalnika za iskanje med pogostimi vprašanji o evročanju.

Za pomoč pri reševanju težav lahko uporabite primere določitve Pooblaščenca za vročanje in video prikaz Določanje pooblaščenca v sistemu eDavki - vročanje.

]]>
Podjetja (Businesses)
news-5374 Fri, 18 Nov 2016 13:50:00 +0100 Namestitev novega strežniškega certifikata na sistem eDavki http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/namestitev_novega_strezniskega_certifikata_na_sistem_edavki_5374/ Velja od 21. 11. 2016. Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 21. 11. 2016, ob 12. uri na spletni portal eDavki nameščen nov strežniški certifikat izdajatelja Comodo. Za uporabo ZBS_B2B kanala je treba uporabiti nov produkcijski profil. Nov profil je v ZIP datoteki Tehnične zahteve za pošiljanje informacij Finančni upravi Republike Slovenije.

]]>
Podjetja (Businesses)
news-5393 Mon, 07 Nov 2016 12:57:00 +0100 Pooblaščenec za vročanje in storitev Lastni dokument http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/pooblascenec_za_vrocanje_in_storitev_lastni_dokument_5393/ Portal eDavki že vrsto let omogoča uporabo storitve Lastni dokument (NF-LD). Storitev Lastni dokument je namenjena oddaji dokumentov, ki niso na voljo kot obrazec v portalu eDavkih (npr. pritožbe, razne vloge in sporočila finančnemu organu, pojasnilo o popravku davčnega obračuna, račun, pogodba…).

Ker pooblaščenca za vročanje lahko določite prek portala eDavki z obrazcem Vročanje-PE, uporaba storitve Lastni dokument v tem primeru ni pravilna, zato izpostavljamo postopek oddaje obrazca Vročanje-PE prek portala eDavki:

1. Vstopite v portal eDavki s svojim digitalnim potrdilom.

2. Izberite zavezanca, kateremu želite določiti pooblaščenca za vročanje (v primeru, da imate več zavezancev).

3. Na levi kliknite na Pooblastila, Vročanje ter na desni kliknite Dodaj pooblaščenca za vročanje.

4. Vnesite njegovo davčno številko in kliknite Naprej.

5. Izberite dejavnost (če jo ima in ga želite pooblastiti v okviru njegove dejavnosti) oziroma vnesite ime in priimek ali naziv ter kliknite Naprej.

6. Z izpolnitvijo posameznih vnosnih polj v tabeli se določi obseg in trajanje pooblastila. Za razlago

posameznih polj je na voljo Vsebinska pomoč (klik na vprašaj).

7. Kliknite na Oddaj vlogo. S prepisom varnostne kode in podpisom z digitalnim potrdilom je postopek pooblaščanja končan. Portal eDavki javi, da ste dokument uspešno vložili.

Pri tem opozarjamo, da pooblaščenca za vročanje ne potrebujejo poslovni subjekti, če želijo, da njihovi zaposleni prevzemajo dokumente v imenu poslovnega subjekta. V tem primeru ni potrebno oddati obrazca Vročanje-PE, ampak jim dodelite notranje pooblastilo za delo z obrazci v portalu eDavki za skupino eVročanje in za obrazec Obv-DZ.

]]>
Podjetja (Businesses)
news-5307 Fri, 28 Oct 2016 14:23:35 +0200 Spremembe pri poročanju podatkov v poljih M od 1.1.2017 dalje http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/spremembe_pri_porocanju_podatkov_v_poljih_m_od_112017_dalje_5307/ eDavki - kontirani obrazci iREK-M4 S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Ur. l. RS, št. 60/2016) so uvedene posamezne novosti v zvezi s poročanjem, in sicer je uvedeno poročanje zneska v vseh rubrikah M in omogočeno je poročanje popravkov plač za preteklo obdobje pri poročanju tekoče plače. Spremembe se nanašajo na poročanje o dohodkih, ki se izplačujejo za obdobje od 1. 1. 2017 in so podrobno opisane v dokumentu, ki je objavljen na spletnih straneh FURS.

Na spletni strani beta eDavki je objavljena nova verzija kontiranih obrazcev z definicijo za M4.

Kontirani obrazci iREK-M4 (1. 1. 2017)

Kontirani obrazci iREK-M4

Formule in kontrole (spremembe so označene z rdečo):

 • Verzija 5 (XLS, 506 KB, 1.1.2017)
]]>
#eCarina #eDavki E-storitve
news-5392 Fri, 28 Oct 2016 13:28:00 +0200 eVročanje sklepov o davčni izvršbi http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/evrocanje_sklepov_o_davcni_izvrsbi_5392/ Velja od 1. 11. 2016 dalje. Od 1. novembra 2016 dalje bo elektronski način vročanja veljal tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Gre za zelo pomembne akte, zato vse poslovne subjekte pozivamo, da (če še niso) uredijo vse potrebno, za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov.


V sistemu eVročanja sta po novem spodnja dva sklepa o davčni izvršbi, ostali dokumenti iz skupine Postopki izvršbe, se še vedno vročajo na ustaljen način v papirni obliki.


1)     Sklep o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke (zavezanec lahko nastopa v vlogi delodajalca oziroma izplačevalca prejemkov kot tudi v vlogi dolžnika).
2)     Sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva (zavezanec nastopa v vlogi dolžnika).


Pri tem opozarjamo, da pravna oseba bo oba sklepa prejela vedno v portal eDavki, medtem ko fizična oseba, ki opravlja dejavnost, bo Sklep o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke (ko nastopa v vlogi delodajalca), prejela v portal eDavki v profil FOD. Sklep o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke (ko nastopa v vlogi dolžnika) in Sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva, pa v portal eDavki v profil FO samo, če se je prostovoljno prijavila v sistem eVročanja kot fizična oseba, sicer prek pošte v papirni obliki na naslov za vročanje.

]]>
Podjetja (Businesses)
news-5302 Fri, 28 Oct 2016 12:26:00 +0200 Pregledovanje novic Obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS s pomočjo odjemalca RSS Bandit http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/pregledovanje_novic_obvestila_o_delovanju_informacijskih_sistemov_furs_s_pomocjo_odjemalca_5302/ Za uporabnike storitev sistemov eDavki, eCarina in Davčne blagajne, ki potrebujejo informacije o delovanju informacijskih sistemov. V primeru, da uporabljate OS Windows in želite imeti za pregledovanje novic namenski program, ki ga namestite na osebni računalnik, je na voljo odjemalec RSSBandit. Za namestitev izberite Download in odprite ponujeno možnost RssBandit1.9.0.1002installer.zip ali višjo verzijo. Odprite RssBandit installer.msi

Po namestitvi namenskega programa odprite RSS Bandit,  v orodni vrstici izberite puščico New in iz spustnega seznama izberite Feed Subscription. Vpišite URL
http://www.fu.gov.si/rss/odis_fu_obvestila_o_delovanju_informacijskih_sistemov_furs/ ter v nadaljevanju izpolnite ostale podatke in nastavitve (ni obvezno) ter zaključite (Finish).

RSS Banditu ponuja razvrščanje oziroma urejanje obvestil/novic po naslovu (Headline), datumu (Date) ali temi (Topic).

]]>
E-storitve
news-5238 Thu, 13 Oct 2016 14:45:00 +0200 Naročanje na novice o delovanju informacijskih sistemov FURS http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/narocanje_na_novice_o_delovanju_informacijskih_sistemov_furs_5238/ Za uporabnike storitev sistemov eDavki, eCarina in Davčne blagajne, ki potrebujejo informacije o delovanju informacijskih sistemov. Za uporabnike storitev sistemov eDavki, eCarina in Davčne blagajne, ki potrebujete informacije o delovanju informacijskih sistemov, je na voljo spletna stran Finančne uprave RS fu.gov.si, ki vsebuje tudi aktualne novice o delovanju sistemov. Stran ODIS-FU: obvestila o delovanju informacijskih sistemov omogoča storitev naročanja na novice Vir RSS (RSS Feed). Ob naročilu na Vir RSS ODIS-FU boste s pomočjo svojega RSS odjemalca obveščeni o delovanju sistemov eDavki, eCarina in Davčne blagajne.

Na svetovnem spletu je na voljo veliko brezplačnih RSS odjemalcev, s katerimi boste lahko pregledovali novice:
•    samostojni programi za branje RSS novic (npr. RSS Bandit);
•    RSS odjemalci, vključeni v program za elektronsko pošto (npr. Microsoft Outlook);
•    RSS odjemalci v okviru spletnih brskalnikov (npr. Chrome Feedbro ali Feed Reader, Firefox Mozilla Simple RSS Reader (SRR), Internet Explorer 11 pa omogoča RSS brez dodatnih nastavitev).

]]>
E-storitve
news-5357 Thu, 13 Oct 2016 14:45:00 +0200 Težave pri prevzemanju elektronsko vročenih dokumentov - eVročanje http://www.fu.gov.si/rss/e_davki/novica/tezave_pri_prevzemanju_elektronsko_vrocenih_dokumentov_evrocanje_5357/ Za pomoč pri reševanju težav lahko uporabite primere določitve Pooblaščenca za vročanje in video prikaz Določanje pooblaščenca v sistemu eDavki - vročanje. Obveščamo vas, da beležimo povečan obseg telefonskih klicev in prejete elektronske pošte zaradi težav zavezancev pri prevzemanju elektronsko vročenih dokumentov, ki zahtevajo osebno vročitev (eVročanje-OsDok). Zaradi tega so dolge čakalne vrste tako pri telefonskem odzivu, kot pri odgovorih na elektronsko pošto. V kolikor ne dobite veze na telefonu, nas o težavah lahko obvestite po elektronski pošti na sd.fu(at)gov.si (v sporočilu navedite zavezančevo davčno številko).


Prosimo vas, da preden se obrnete na podporo sami preverite ali ste pravilno uredili pravice in ustrezno določili pooblaščenca za vročanje:


Najpogostejše napake, ki onemogočajo vpogled v elektronsko vročene dokumente so sledeče:

1. Pooblaščenec za vročanje je bil določen potem, ko je zavezanec že prejel elektronsko vročen dokument. V takem primeru je treba počakati do izteka 15 dnevnega roka, da nastopi fikcija vročitve. Zavezanec po potrebi določi pooblaščenca za vročanje (pooblastilo bo veljalo za bodoče vročitve) ali pridobi digitalno potrdilo izdano na pravno osebo in uredi notranja pooblastila.

2. Fizične osebe z dejavnostjo, ki vstopajo v portal eDavki z digitalnim potrdilom, ki je izdano na fizično osebo nimajo ustreznih pooblastil. Fizične osebe z dejavnostjo smiselno pooblastijo sebe kot fizično osebo, pridobijo digitalno potrdilo za svojo dejavnost ali pooblastijo drugega pooblaščenca za vročanje.

3. Zavezanec je določil pooblaščenca za vročanje, ki nima urejenega dostopa do portala eDavki (npr. pooblaščena je bila fizična oseba, ki dostopa do portala eDavki z digitalnim potrdilom izdanim na pravno osebo, do svojega profila v portalu eDavki pa nima dostopa). Zavezancem, ki imajo urejena notranja pooblastila ni treba določiti pooblaščenca za vročanje. Osebne vročene dokumente lahko prevzamejo z ureditvijo notranjih pooblastil (eVrocanje-OsDok, Osebni dokument in eVrocanje-Vrocilnica, Vročilnica).

4. Splošno obvestilo, ki se sedaj vroča fizičnim osebam z dejavnostjo je upoštevalo stanje pooblaščenca za vročanje na dan 26.10.2016 in večina zavezancev na ta dan ni imela urejenega pooblaščenca za vročanje (glej točko 1.)

5. Do sedaj so se dokumenti (opomini in poboti) vročali navadno (zavezanci so lahko odprli dokumente preko notranjega in tudi zunanjega pooblastila). Dokumente, ki zahtevajo osebno vročitev lahko prevzamejo le zavezanci, ki imajo urejena notranja pooblastila ali pooblaščenci za vročanje z ustrezno urejenim dostopom do portala eDavki.

6. Zaradi težav, ki jih imajo zavezanci pri odpiranju poskusno vročenih dokumentov, smo poskusno vročanje do nadaljnjega ustavili.


Priporočamo tudi uporabo iskalnika za iskanje med pogostimi vprašanji o evročanju.


Za pomoč pri reševanju težav lahko uporabite primere določitve Pooblaščenca za vročanje in video prikaz Določanje pooblaščenca v sistemu eDavki - vročanje.

]]>
#eCarina E-storitve #eDavki