Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Vpis v evidence deklaranta

Storitve in obrazci

PODJETJA
pravne osebe

 

Kdo lahko zaprosi za vpis v evidence deklaranta?

Gospodarski subjekt, ki izvaja carinske formalnosti lahko zaprosi za dovoljenje za carinjenje na podlagi vpisa blaga v evidence deklaranta.

Katere ugodnosti prinaša vpis v evidence deklaranta?

Vpis v evidence deklaranta omogoča vložitev carinske deklaracije v obliki vpisa v evidence deklaranta. Hkrati z dovoljenjem za vpis v evidence deklaranta se lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev, odobri tudi kraj predložitve blaga carini in kraj za začasno hrambo, ki omogoča predložitev blaga v carinski postopek v prostorih imetnika dovoljenja.

Zahtevek za vložitev carinske deklaracije v obliki vpisa v evidence deklaranta

Zahtevek za izdajo dovoljenja za vpis v evidence deklaranta je dostopen na odprtem portalu eDavki. Zahtevek se odda osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Celje.

Več o tem

Poenostavitve