KAZALO STRANI ISKALNIK FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE

Registracija dejavnosti

Življenjski in poslovni dogodki

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

Storitve in obrazci

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo

 

Preden zavezanec začne s poslovanjem, se mora odločiti, v kateri pravnoorganizacijski obliki bo organiziral svoje poslovanje. Povedano drugače, odločiti se mora, ali bo dejavnost opravljali kot fizična oseba z dejavnostjo (tj. kot s. p. ali kot druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost - npr. kot odvetnik, notar, zobozdravnik – zasebnik, samostojni novinar, samostojni kulturni delavec itd.) ali v okviru pravne osebe (tj. v okviru d. o. o., d. n. o., društva, zadruge, zavoda itd.). Ko se o tem odloči, se mora registrirati pri pristojnem registrskem organu in vpisati v uradno evidenco organa (t. i. primarni register). Tako je za s. p. registrski organ AJPES, ki s. p. vpiše v Poslovni register Slovenije. Za društvo je registrski organ Upravna enota, ki društvo vpiše v Register društev. Gospodarske družbe pa v sodni register vpiše sodišče.

Potreben je tudi vpis v davčni register. Vpis fizične osebe, ki opravlja dejavnost in pravne osebe v davčni register se izvede bodisi po uradni dolžnosti, bodisi na podlagi prijave za vpis v davčni register. Več o vpisu dejavnosti fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe v davčni register si lahko preberete v podrobnejših opisih. Z vpisom v davčni register postane zavezanec, zavezan za davek od dohodka iz dejavnosti, če se je registriral kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost, oziroma zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb, če se je registriral kot pravna oseba. Zavezanec za davek mora pridobiti digitalno potrdilo (SIGEN-CA, SIGOV-CA, POSTA®CA, HALOCOM CA, AC NLB), da bo lahko kasneje preko eDavkov davčnemu organu predlagal obračune ter ostale dokumente in prevzemal dokumente. Več o eDavkih in digitalnem potrdilu.

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%