Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Prispevki za socialno varnost za zavarovanca – osebo, ki opravlja dejavnost kot postranski poklic

Življenjski in poslovni dogodki

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo

 

Oseba, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost in v obvezno zavarovanje ni vključena na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja), se šteje za osebo, ki dejavnost opravlja kot postranski poklic.

Ta je iz naslova opravljanja dejavnosti obvezno zavarovana za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vroči zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Prispevke za socialno varnost mora zavezanec plačati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Prispevki za socialno varnost se plačujejo v različne blagajne:

  • Prispevki za pokojninsko invalidsko zavarovanje se plačajo na prehodni davčni podračun – ZPIZ: SI56011008882000003, referenca SI19 DŠ-44008,
  • Prispevki za zdravstveno zavarovanje se plačajo na prehodni davčni podračun – ZZZS: SI56011008883000073, referenca SI19 DŠ-45004.

Ali ste vedeli?

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni ali če v sistem eDavki ni bil odložen POPSV, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.