KAZALO STRANI ISKALNIK FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE

Identifikacija za DDV

Storitve in obrazci

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

 

Zavezanec vloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV v elektronski obliki prek sistema eDavki. Zahtevek mora vsebovati podatke, ki so predpisani z obrazcem DDV-P2.

Kdo mora vložiti zahtevek

Če zavezanec v obdobju zadnjih 12 mesecev preseže ali je verjetno, da bo presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa, mora predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV. To mora storiti najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla 50.000 evrov. Zavezanec pa se lahko tudi prostovoljno odloči za obračunavanje DDV. V tem primeru mora svojo izbiro vnaprej priglasiti davčnemu organu v elektronski obliki (DDV-P2) in jo uporabljati najmanj 60 mesecev.

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV mora predložiti tudi oseba z dejavnostjo (to je pravna oseba, samostojni podjetnik in druge fizične osebe, ki opravljajo ekonomsko dejavnost), ki pridobiva blago znotraj EU, razen če gre za transakcije, ki niso predmet obdavčitve v skladu s 4. členom ZDDV-1. Lahko pa se davčni zavezanec, ki ni davčni zavezanec, prostovoljno odloči za obračunavanje DDV, vendar mora izbiro vnaprej prijaviti finančni upravi in jo uporabljati najmanj dve koledarski leti.

Prav tako mora zahtevek predložiti oseba z dejavnostjo:

  • ki opravlja storitve na ozemlju druge države članice EU, za katere je plačnik DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES izključno prejemnik storitev,
  • če se zanjo opravijo storitve, za katere je v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 dolžna plačati DDV (kadar storitve opravi tuj davčni zavezanec).

To velja za storitve, katerih kraj obdavčitve se določi v skladu s 25. členom ZDDV-1. Zahtevek mora predložiti, preden bo opravila oziroma prejela tovrstno storitev. Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV se predloži v elektronski obliki prek sistema eDavki.

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%