Zavarovanje plačila carinskih in trošarinskih obveznosti > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Zavarovanje plačila carinskih in trošarinskih obveznosti

Navodilo o postopkih upravljanja s carinskimi in trošarinskimi zavarovanji v SIGMS

Velja od 5. 4. 2017.

Z dnem začetka uporabe tega navodila preneha veljati Navodilo o sprejemu, vodenju evidenc in sprostitvi instrumentov zavarovanja ter postopkih v zvezi z njihovo unovčitvijo, št. 2/2006.

Navodilo o postopkih upravljanja s carinskimi in trošarinskimi zavarovanji v SIGMS

nazaj