KAZALO STRANI FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE

Ravnanje z blagom

 

Zadnje novice

 • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Finančna uprava RS (FURS) izvaja naloge zavarovanja izvršitve prekrškovnih odločb po 201. členu Zakona o prekrških (ZP-1). Zavarovanje izvršitve se lahko izvede kot:

 • takojšnja izvršitev odločbe:
  storilcu prekrška, ki bi moral globo plačati takoj, pa tega ne stori, se na kraju prekrška zarubi premičnina.
 • začasni odvzem listin ali premičnin:
  storilcu prekrška, za katerega obstaja nevarnost, da globe ne bo plačal, se kot zavarovanje plačila globe začasno odvzamejo dokumenti, druge listine ali premičnine.
   

V skladu z Zakonom o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) je FURS pristojna za: 

 • sodelovanje v finančnih preiskavah;
 • hrambo in upravljanje premičnin nezakonitega izvora, ki so začasno zavarovane ali začasno oziroma dokončno odvzete;
 • vodenje evidence o odvzetih premičninah in centralne evidence vsega odvzetega premoženja.
    

V skladu z 204. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je FURS pristojna za prodajo: 

 • blaga ki so ga odvzeli drugi organi (sodišče, policija itd.);
 • blaga, ki je bilo dokončno odvzeto na podlagi zakona o obdavčenju ali drugega zakona;
 • blaga, ki je bilo prepuščeno FURS v prosto razpolaganje in
 • blaga, ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja FURS.
   

Če policija v 30 dneh po prevzemu najdene stvari v hrambo ne najde lastnika stvari, v skladu s Pravilnikom o postopku z najdenimi stvarmi stvari preda v hrambo in nadaljnji postopek FURS. Postopek hrambe, prodaje, cenitve, določitve stroškov ter uničenja stvari izvede FURS v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek.

 1. Zavarovanje izvršitve prekrškovnih odločb
 2. Odvzem premoženja nezakonitega izvora 
 3. Rubež, cenitev in prodaja blaga, ki so ga odvzeli drugi organi
 4. Najdeno blago

Podrobnejši opisi

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%