Ravnanje z blagom

Novice

 • Trenutno ni novic.

Opis

 1. Zavarovanje izvršitve prekrškovnih odločb
 2. Finančna uprava RS (FURS) izvaja naloge zavarovanja izvršitve prekrškovnih odločb po 201. členu  Zakona o prekrških (ZP-1). Zavarovanje izvršitve se lahko izvede kot:

  • takojšnja izvršitev odločbe:
   storilcu prekrška, ki bi moral globo plačati takoj, pa tega ne stori, se na kraju prekrška zarubi premičnina.
  • začasni odvzem listin ali premičnin:
   storilcu prekrška, za katerega obstaja nevarnost, da globe ne bo plačal, se kot zavarovanje plačila globe začasno odvzamejo dokumenti, druge listine ali premičnine.

 3. Odvzem premoženja nezakonitega izvora 
 4. V skladu z  Zakonom o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) je FURS pristojna za: 

  • sodelovanje v finančnih preiskavah;
  • hrambo in upravljanje premičnin nezakonitega izvora, ki so začasno zavarovane ali začasno oziroma dokončno odvzete;
  • vodenje evidence o odvzetih premičninah in centralne evidence vsega odvzetega premoženja.
     

 5. Rubež, cenitev in prodaja blaga, ki so ga odvzeli drugi organi
 6. V skladu z 204. členom  Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je FURS pristojna za prodajo: 

  • blaga ki so ga odvzeli drugi organi (sodišče, policija itd.);
  • blaga, ki je bilo dokončno odvzeto na podlagi zakona o obdavčenju ali drugega zakona;
  • blaga, ki je bilo prepuščeno FURS v prosto razpolaganje in
  • blaga, ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja FURS.
    

 7. Najdeno blago
 8. Če policija v 30 dneh po prevzemu najdene stvari v hrambo ne najde lastnika stvari, v skladu s  Pravilnikom o postopku z najdenimi stvarmi stvari preda v hrambo in nadaljnji postopek FURS. Postopek hrambe, prodaje, cenitve, določitve stroškov ter uničenja stvari izvede FURS v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek.

Podrobnejši opisi