Plačevanje davkov in drugih dajatev > Novice

 • PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
  | Plačevanje davkov in drugih dajatev
  Obvestilo o pobotu

  Pobot davčnih in nedavčnih terjatev na podlagi IID2015.

 • PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
  | Plačevanje davkov in drugih dajatev
  Preverite roke za plačilo vaših davčnih obveznosti

  Plačilni opomnik: Imate poravnane vse davčne obveznosti?

nazaj