Plačevanje davkov in drugih dajatev > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah (Avgust 2017)

Januar – avgust 2017.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu avgustu 2017 pobrala neto 1.289,6 milijonov evrov prihodkov, kar je za 23,9 milijonov evrov prihodkov oz. za 1,9 % več kot v avgustu 2016. V obdobju januar – avgust 2017 je FURS pobrala neto 10.175,4 milijonov evrov prihodkov, kar je za 602,3 milijonov evrov prihodkov oz. za 6,3 % več kot v enakem obdobju leta 2016. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2017

nazaj