Plačevanje davkov in drugih dajatev > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Preverite roke za plačilo vaših davčnih obveznosti

Plačilni opomnik: Imate poravnane vse davčne obveznosti?

Finančna uprava je pripravila datoteko, kjer na enem mestu najdete datume, do kdaj morate plačati odmerjene davčne obveznosti.

Preverite lahko datume zapadlosti za naslednje davčne obveznosti oziroma dajatve:

  • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (samo za fizične osebe)
  • davek od premoženja
  • dohodnina od dobička iz kapitala
  • dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
  • dohodnina od obresti na denarne depozite
  • davek od dobička od odsvojitve IFI

Preverite odpremo vaše odločbe PREVERITE

nazaj