Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Izvršba nedavčnih obveznosti

 

Zadnje novice

Vse

Opis

Finančna uprava RS (FURS) poleg davčnih obveznosti (davki, prispevki za socialno varnost, uvozne in izvozne dajatve itd.) izterjuje tudi denarne nedavčne obveznosti drugih predlagateljev.

Gre za obveznosti, ki so jih z aktom naložili drugi organi, ki so pristojni za odmero teh obveznosti (policija, sodišča, upravne enote itd.). FURS v teh primerih akt drugega organa le prisilno izvrši, kar opravi na predlog organa, ki je obveznost z aktom odmeril.

Predlagatelji izvršbe pošiljajo predloge za izvršbo na FURS v elektronski obliki preko aplikacije eIzvršbe.

Dolžniki lahko v aplikaciji eIzvršbe preverijo stanje svojega dolga iz naslova nedavčnih obveznosti, uvoznih in izvoznih dajatev, trošarin in okoljskih dajatev, ki se izterjuje v posameznem postopku izvršbe.

Vprašanja in odgovori