KAZALO STRANI FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE

Insolvenčni postopki in drugi načini prenehanja pravne osebe

Življenjski in poslovni dogodki

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

 

Zadnje novice

  • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Pravne oziroma fizične osebe, ki imajo težave s plačilno sposobnostjo, so insolventne. Insolventnost pomeni predvsem, da dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti oziroma da postane prezadolžen (dolgovi presegajo vrednost celotnega premoženja). Ko nastopi tak položaj, mora subjekt izvesti določene aktivnosti, ki jih ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP).

Postopki zaradi insolventnosti so:

  • postopek prisilne poravnave,
  • postopek poenostavljene prisilne poravnave,
  • stečajni postopek nad pravno osebo,
  • postopek osebnega stečaja,
  • postopek stečaja zapuščine.

Položaj Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) kot upnika je v teh postopkih načeloma izenačen s položajem ostalih upnikov. Kljub temu pa nekatere določbe ZFPPIPP specifično urejajo položaj obveznosti iz naslova javnih obveznih dajatev in položaj upravnih organov kot upnikov v insolvenčnih postopkih.

Način uveljavljanja in spremljanja terjatev Republike Slovenije v insolvenčnih postopkih ureja Pravilnik o postopku uveljavljanja terjatev Republike Slovenije v postopkih zaradi insolventnosti (v nadaljevanju: Pravilnik).

FURS je v teh postopkih nosilec vseh terjatev, ki ustrezajo definiciji davka. Izjemo predstavljajo obvezni prispevki za zdravstveno zavarovanje, obvezni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V primeru navedenih terjatev FURS nastopa le kot skrbnik, kar pomeni, da morajo terjatve iz tega naslova v insolvenčnih postopkih uveljavljati Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno varstvo oziroma občine kot nosilci teh terjatev sami. 

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%