e-Carina: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU) > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| e-Carina: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

Nenapovedano nedelovanje portala SICIS, 25.10.2017 - 7:00 - rešeno

#eCarina #SIAES/ECS #SIAIS/ICS #EMCS #ETROD #SINCTS #MNAD

Zaradi težav na omrežju sporočila (uvoz, izvoz, tranzit..) ne prihajajo v sistem.
V času nedelovanja priporočamo uporabo  pomožnega postopka    po potrebi.

Rešeno 8:00.

nazaj