O finančni upravi

Novice

Osnovne informacije

Finančna uprava Republike Slovenije
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana
p.p. 631, 1001 Ljubljana
T: 01 478 3800 H.C.
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si

Ident. št. za DDV: SI 77695771
Matična št.: 2482711000
Transakcijski račun št.: Izvrševanje proračuna RS, št. IBAN SI56 0110 0630 0109 972
Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.110 Splošna dejavnost javne uprave

Vodstvo

Generalna direktorica:
Jana Ahčin
Namestnik generalne direktorice:
Peter Grum
Namestnik generalne direktorice:
Peter Jenko

Zakonodaja

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

Poročila

Letna poročila

Poročila o pobranih dajatvah

Poročila o stanju in gibanju davčnega dolga

Zaposlovanje

Finančna uprava Republike Slovenije potrebe po novih kadrih objavlja preko javnih natečajev in javnih objav, ki so vedno objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje

V skladu z zakonodajo na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije objavljamo obvestila o končanih postopkih internega natečaja in obvestila o končanih javnih natečajih.