O finančni upravi > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| O finančni upravi

Tri leta uspešnega poslovanja Finančne uprave RS

Pred tremi leti je bil sprejet Zakon o Finančni upravi Republike Slovenije, s katerim smo v Sloveniji dobili nov državni organ, ki je prevzel naloge in pristojnosti dotedanje Carinske uprave Republike Slovenije in Davčne uprave Republike Slovenije.

FURS je v preteklih treh letih povsem upravičila pričakovanja ob združitvi. Rezultati so sledeči: 

 • povečali so se javnofinančni prihodki (od leta 2013 do 2016 za 1,5 mrd ali 11,8 %)
 • zmanjšal se je davčni dolg (od leta 2013 do 2016 za 11,8 %)
 • izboljšalo se je prostovoljno izpolnjevanje obveznosti (konec leta 2016 znaša že 98,4%),
 • izboljšala se je dostopnost storitev (e-vročanje),
 • vključitev v mednarodno izmenjavo podatkov (avtomatična izmenjava podatkov s tujino),
 • uvedba davčnega potrjevanja računov (ki je omogočilo boljši nadzor nad gotovinskim poslovanjem),
 • implementacija novega carinskega zakonika (ki dodatno poenostavlja carinska pravila in postopke ter omogoča učinkovitejše carinske transakcije).

Današnjo obletnico smo na FURS obeležili s prireditvijo, kjer je generalna direktorica FURS Jana Ahčin najbolj zaslužnim zaposlenim podelila bronasti, srebrni in zlati znak za zasluge. Letos so priznanja dobili tisti, ki so s svojim delom in strokovnostjo največ prispevali pri združitvenem procesu. Znak za zasluge se podeljuje zaposlenim za pomembne uspehe, dosežene na posameznih področjih dela, organizacijske izboljšave in zasluge pri krepitvi ugleda in razvoja FURS. 

Zlati znak so letos prejeli:

 1. Stojan Glavač, Generalni finančni urad
 2. Sebastijan Prepadnik, Generalni finančni urad
 3. Jani Poljšak, Finančni urad Nova Gorica
 4. Darko Pašič, Finančni urad Ljubljana

Srebrni znak so letos prejeli:

 1. Jani Ponikvar, Generalni finančni urad
 2. Rajko Hadjar, Posebni finančni urad
 3. Kristjan Glavina, Finančni urad Koper
 4. Mojca Vocovnik Hari, Finančni urad Nova Gorica
 5. Milan Kelher, Finančni urad Novo mesto

Bronasti znak so letos prejeli:

 1. Mojca Florjanič, Finančni urad Brežice
 2. Edi Vivoda, Finančni urad Koper
 3. Saša Arh Pretnar, Finančni urad Kranj
 4. Vlasta Srebotnjak, Finančni urad Kranj
 5. Rok Markun, Finančni urad Ljubljana
 6. Tatjana Hajšek Sodin, Finančni urad Maribor
 7. Štefan Velički, Finančni urad Maribor
 8. Štefka Kralj, Finančni urad Ptuj
nazaj