Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Navodila, pojasnila in smernice

Opozorilo

Navodila, pojasnila in smernice, ki jih izda Finančna uprava Republike Slovenije, se objavljajo na spletni strani v skladu z drugim odstavkom 13. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) in niso pravni vir.
 

 

Leto 2017

Navodila

Pojasnila

Leto 2016

Navodila

Pojasnila

Leto 2015

Navodila

Pojasnila

Smernice

Leto 2012

Navodila

Leto 2010

Navodila

Pojasnila

Leto 2008

Navodila