Preiskave > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Preiskave

Nadzor denarnih nakazil v davčne oaze

Dodatno obračunan davek v višini 2.972.852 EUR.

Finančna uprava RS je v letu 2016 in 2017 izvajala finančno preiskavo zoper slovensko družbo, v lasti ruskih državljanov, ki naj bi opravljala le storitve organizacije transporta splošnega tovora iz Evropske Unije v Rusijo za različne stranke. Preiskovana družba se v Sloveniji ni identificirana za namene davka na dodano vrednost, saj po pojasnilu pooblaščenke, blago ni potovalo po ozemlju Slovenije niti drugje v EU. 

Ker je obstajal sum, da družba služi le kot kanalsko podjetje za pranje in prenos denarja v davčne oaze, je bil pri družbi uveden davčni inšpekcijski nadzor in obračunan davek od dohodkov pravnih oseb. Ugotovilo se je namreč, da je družba na podlagi ponarejenih listin prikazovala navidezen nakup blaga iz davčnih oaz in njegovo dobavo v Rusijo. Iz Rusije v davčne oaze pa se je v obrati smeri nakazoval denar.

Zaradi neverodostojnih listin transporta blaga davčni organ družbi ni priznal davčno nepriznanih odhodkov iz naslova nakupa blaga, in sicer za davčno obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v znesku 621.096,87 EUR, ter za davčno obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v znesku 16.866.270,83 EUR. Od obeh osnov je bil obračunan DDPO po 17% stopnji v višini 105.586,47 EUR in 2.867.266,04 EUR.

O ugotovljenih nepravilnostih je bila seznanjena tudi Ruska federacija.

nazaj