Preiskave > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Preiskave

Nadzor spletne prodaje pnevmatik

Dodatno obračunan davek v višini 326.235 EUR.

Finančna uprava RS je v letu 2016 in 2017 izvajala finančno preiskavo zoper tuje družbe iz držav članic EU, ki preko spleta prodajajo pnevmatike slovenskim pravnim in fizičnim osebam. Obstajal je sum, da tuje družbe izdajajo račune brez obračunanega slovenskega davka na dodano vrednost in da končni prejemniki blaga (pravne osebe) ne plačujejo okoljske takse za odpadne gume v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum.

Zoper dve tuji družbi je bilo ugotovljeno, da sta presegli letni prag prodaje med državami članicami EU, in sicer 35.000 EUR, ter bi se morali v Sloveniji registrirati za namene DDV. Za obdobji, ko sta družbi presegli prag, sta bili dolžni kupcem obračunavati slovenski DDV in v Sloveniji vlagati mesečne obračune davka. 

Pri obeh tujih družbah je bil uveden davčni inšpekcijski nadzor in obračunan DDV. Ena družba je podala samoprijavo, s katero je poravnala nastalo obveznost v višini 130.878,41 EUR, zoper drugo družbo je bila izdana odločba, s katero je bil odmerjen DDV in obresti v skupnem znesku 195.357,28 EUR.

Na podlagi podatkov, pridobljenih v finančni preiskavi, je bilo identificiranih 54  kupcev (slovenskih pravnih oseb), ki niso plačevali okoljskih dajatev. Ti zavezanci so bili pozvani, da pristojnemu finančnemu uradu prijavijo dejavnost, zaradi katere so dolžni obračunavati okoljsko dajatev ter poravnajo obveznosti iz tega naslova. Postopki so še v teku. 

nazaj