Novice

100 primerov odmerjenih davkov iz davčnih oaz

10. 5. 2016

Od leta 2010 do konca marca letos je bilo na tem področju opravljen 1001 nadzor in ugotovljeno preko 32 milijonov EUR dodatnih davčnih obveznosti.

V Finančni upravi RS že vrsto let spremljamo poslovanje zavezancev s subjekti, ki imajo sedež ali transakcijski račun na davčno ugodnejših območjih. To področje poslovanja smo prepoznali kot visoko rizično.

Za lažje razumevanje te tematike in želje po transparentnosti delovanja Finančne uprave RS smo se odločili za javno objavo 100 odločb, s katerimi so bile odmerjene najvišje dodatne davčne obveznosti pri zavezancih, ki so poslovali s subjekti, povezanimi z davčno ugodnejšimi območji. Naš namen je preventivno delovanje in predvsem opozarjanje na sheme agresivnega davčnega načrtovanja, ki z vidika davčne zakonodaje niso dopustne.

Med objavljenimi so tudi primeri, v katerih je bil nadzor sicer začet zaradi preveritve transakcij s subjekti iz davčno ugodnejših območij, tekom nadzora pa so bile ugotovljene nepravilnosti iz drugih področij poslovanja zavezanca.

Primeri, ki jih objavljamo, obravnavajo tako transakcije s subjekti v klasičnih davčnih oazah (seznam držav, objavljen na podlagi 15. odstavka 8. člena ZDDPO, seznam UPPD, seznam IMF… ), kot tudi transakcije s subjekti na območjih, ki izpolnjujejo oziroma so v preteklosti izpolnjevale zgolj katerega od elementov davčnih oaz (tajnost bančnih podatkov, nedostopnost podatkov o imetnikih naložb, itd.) in so se jih zavezanci posluževali za namene izogibanja davčnim obveznostim.

Na spodnjih povezavah so objavljene razosebljene odločbe od leta 2010 dalje.

Zap. št.Znesek*Zap. št.Znesek*
 17.489.028,59 EUR 5188.296,93 EUR
 26.081.797,50 EUR 5284.237,50 EUR
 33.841.720,72 EUR 5379.704,96 EUR
 4862.194,80 EUR 5478.663,34 EUR
 5794.459,85 EUR 5578.453,23 EUR
 6556.729,98 EUR 5675.000,00 EUR
 7548.867,40 EUR 5770.365,91 EUR
 8492.049,31 EUR 5867.639,54 EUR
 9488.447,96 EUR 5967.366,70 EUR
 10341.787,25 EUR 6067.243,63 EUR
 11320.000,00 EUR 6166.733,72 EUR
 12306.561,07 EUR 6266.387,73 EUR
 13299.370,10 EUR 6366.119,37 EUR
 14294.374,80 EUR 6465.739,17 EUR
 15265.203,78 EUR 6565.352,55 EUR
 16262.259,73 EUR 6663.426,76 EUR
 17250.824,58 EUR 6762.066,95 EUR
 18218.949,01 EUR 6861.456,60 EUR
 19211.962,46 EUR 6960.643,99 EUR
 20209.653,41 EUR 7059.744,59 EUR
 21205.748,42 EUR 7159.032,11 EUR
 22196.439,18 EUR 7258.671,11 EUR
 23184.197,58 EUR 7356.173,24 EUR
 24178.646,20 EUR 7455.834,24 EUR
 25170.601,98 EUR 7554.514,29 EUR
 26168.611,10 EUR 7651.954,12 EUR
 27168.396,61 EUR 7751.918,05 EUR
 28163.499,04 EUR 7851.675,31 EUR
 29161.106,42 EUR 7950.249,62 EUR
 30158.983,43 EUR 8050.049,33 EUR
 31157.679,46 EUR 8149.823,25 EUR
 32139.640,44 EUR 8248.980,74 EUR
 33134.363,07 EUR 8347.861,30 EUR
 34130.280,99 EUR 8445.177,04 EUR
 35124.907,17 EUR 8545.000,00 EUR
 36124.669,37 EUR 8644.986,51 EUR
 37122.277,23 EUR 8744.570,64 EUR
 38113.893,83 EUR 8844.284,84 EUR
 39111.168,87 EUR 8944.013,53 EUR
 40110.974,51 EUR 9043.267,70 EUR
 41108.435,49 EUR 9141.571,20 EUR
 42107.498,79 EUR 9241.406,86 EUR
 43106.152,88 EUR 9341.271,84 EUR
 44104.788,74 EUR 9439.735,89 EUR
 45104.322,35 EUR 9539.052,10 EUR
 4692.911,95 EUR 9638.251,36 EUR
 4791.822,79 EUR 9736.797,37 EUR
 4891.513,07 EUR 9835.457,77 EUR
 4989.938,94 EUR 9933.998,71 EUR
 5089.423,99 EUR 10033.082,35 EUR

Opomba:

* ... dodatno odmerjena davčna obveznost

nazaj
več novic

Opis

Finančna preiskava pomeni izvajanje dejanj, ukrepov in postopkov po  Zakonu o finančni upravi (ZFU), ko so dani razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so bili kršeni predpisi o obdavčenju ali drugi predpisi iz pristojnosti finančne uprave.

Namen finančne preiskave je preprečevanje, preiskovanje in odkrivanje ravnanj ali dejanj davčnih zavezancev in drugih oseb ali institucij, s katerimi je resno ogrožen finančni interes oziroma interes varstva in varnosti Republike Slovenije oziroma EU. Uvede se lahko tudi zaradi izvajanja dejanj in ukrepov z namenom zagotovitve medsebojne pomoči organom EU, držav članic EU in tretjih držav.

Postopek finančne preiskave se vodi v okviru Generalnega finančnega urada Finančne uprave Republike Slovenije na območju celotne države. Pooblastila inšpektorjev so enaka, kot v ostalih postopkih finančnega nadzora.

Postopek finančne preiskave se uvede po uradni dolžnosti. Začne se z izdajo naloga za preiskavo. Nalog za preiskavo vsebuje razloge za sum, dejanja in ukrepe, ki naj se izvedejo, in okoliščine, ki naj se raziščejo, oziroma krog subjektov, ki se finančno preiskujejo. Finančna preiskava se nanaša na enega ali več preiskovancev ali na določeno okoliščino in obsega v nalogu opredeljeno časovna obdobja, ki ni zakonsko omejeno. Preiskovanec ni seznanjen s postopkom finančne preiskave in nima pravice do informacij izvedenih dejanj, ukrepov in postopkov v finančni preiskavi. Preiskovanec nima pravice vpogleda v spis. Finančna preiskava se zaključi z zaključnim preiskovalnim poročilom, v katerem so opisane ugotovitve finančne preiskave.

V okviru postopka finančne preiskave se lahko opravi inšpekcijski nadzor, v kolikor so dani razlogi za sum o premalo obračunanih obveznih dajatvah ali obstoju drugih nepravilnosti iz pristojnosti finančne uprave. Inšpekcijski nadzor se začne s prvim dejanjem, ki ga opravi inšpektor z namenom izvedbe tega nadzora. Navedeno predstavlja razliko glede na določbe Zakona o davčnem postopku, ki predpisuje, da se postopek inšpekcijskega nadzora praviloma prične z vročitvijo sklepa o začetku inšpekcijskega nadzora. Razen navedene izjeme o začetku inšpekcijskega nadzora, se celoten postopek inšpekcijskega nadzora v okviru preiskave opravlja na enak način kot je predpisano z  Zakonom o davčnem postopku (ZDav-P2),  Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in  Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Podrobnejši opisi